Wcześniaki mogą mieć problemy z tworzeniem więzi.

Bardzo wcześnie urodzone dzieci z niską masą urodzeniową mają trudniejsze relacje z rodzicami – pomimo starań tych ostatnich – informuje pismo „Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition”. Nowe badania wskazują, że niektóre skrajnie wcześnie urodzone dzieci mają problemy z tworzeniem więzi z opiekunami związane z problemami neurologicznymi i niewynikające ze sposobu, w jaki odnoszą się do nich rodzice. Zespół prof. Dietera Wolke z University of Warwick wykazał, że większość dzieci urodzonych przedwcześnie z bardzo niską wagą urodzeniową tworzy więź ze swoimi rodzicami. Jednak większe jest w ich przypadku ryzyko „chaotycznego przywiązania” (disorganised attachment) – kiedy to dziecko wykazuje sprzeczne zachowania w relacjach z rodzicami. Czytaj dalej