Trąd – najstarsza choroba zakaźna ludzkości.

Trąd może być najstarszą typowo ludzką chorobą zakaźną – uważają naukowcy po dokonaniu sekwencjonowania genomu chorobotwórczych bakterii. Trąd znany jest z wielu źródeł starożytnych, występuje m.in. w Biblii. Na łamach pisma „Public Library of Science. Neglected Tropical Diseases” naukowcy dowodzą, że trąd może towarzyszyć ludzkości od milionów lat. Czytaj dalej

„Nasz Dziennik”: Światowy Dzień Trędowatych.

W niedzielę obchodzimy 61. Światowy Dzień Trędowatych. I choć ta groźna choroba już od blisko 30 lat jest uleczalna, to nadal bardzo często dotyka mieszkańców najuboższych rejonów świata – przypomina „Nasz Dziennik”. Wciąż zatem jest jeszcze daleko do całkowitego wyeliminowania trądu. Co dwie minuty pojawia się nowy przypadek zachorowania, co daje rocznie liczbę ponad 200 tys., w tym ponad 20 tys. dotyka dzieci poniżej 15 roku życia. Czytaj dalej

Watykańskie przesłanie na Światowy Dzień Walki z Trądem.

W 2011 r. zanotowano 220 tys. przypadków nowych zachorowań na trąd. Świadczy to o wciąż niedostatecznym dostępie do środków diagnozy, o niewystarczającej edukacji w sferze zapobiegania w środowiskach zwiększonego ryzyka zakażenia oraz o utrzymującej się potrzebie działań higieniczno-sanitarnych. Czytamy o tym w orędziu przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych na 60. Światowy Dzień Walki z Trądem. Będzie on obchodzony w najbliższą niedzielę (27 stycznia). Czytaj dalej

Przesłanie przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych Jego Ekscelencji arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego z okazji 59. Światowego Dnia Chorych na Trąd (29 stycznia 2012 r.) .

W walce z chorobą Hansena potrzebne jest zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli!
Osoby leczone na trąd i z niego wyleczone mogą i powinny dawać wyraz całemu bogactwu swej godności oraz duchowości, a także okazywać pełną solidarność z innymi, zwłaszcza tymi, którzy podobnie jak oni ulegli zakażeniu, i zostali przez to nieodwracalnie naznaczeni! Zarazem wszystkie organa zaangażowane w walkę z chorobą Hansena muszą dalej wytrwale pracować, aby osiągane rezultaty były coraz trwalsze i lepsze ograniczając, na ile to możliwe, liczbę przypadków nawrotów choroby i nowych zachorowań.
Mycobacterium leprae nie został jeszcze zlikwidowany, chociaż oficjalna liczba nowych zakażeń stale się zmniejsza i obecnie jest ich około 200 tysięcy, według wstępnych danych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących lat 2010-2011. Oprócz wspierania bezpłatnej dystrybucji potrzebnych leków należy w dalszym ciągu promować wczesną diagnozę oraz wytrwałość w leczeniu choroby. Innym fundamentalnym zadaniem jest intensyfikacja działań na rzecz uwrażliwiania oraz edukowania społeczności i rodzin zagrożonych zakażeniem. Czytaj dalej

Watykańskie przesłanie na Dzień Trędowatych: chorym należy się sprawiedliwość i miłość.

O potrzebie sprawiedliwości i miłości wobec cierpiących na chorobę Hansena pisze abp Zygmunt Zimowski w przesłaniu na obchodzony jutro, w ostatnią niedzielę stycznia, 58. Światowy Dzień Trędowatych. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia zwraca uwagę, że choć trąd rzadziej już prowadzi do śmierci, nadal powoduje izolację społeczną. Zarażeni prątkami Hansena wciąż jeszcze nie mają często dostępu do diagnozy przeprowadzonej na czas, zanim wystąpią trwałe uszkodzenia ciała. Z drugiej strony ludziom, którzy przebyli chorobę i są nią okaleczeni, trudno powrócić do społeczeństwa i znaleźć pracę, by utrzymać siebie i rodzinę. Konieczna jest odpowiednia edukacja ludności, by zrozumiano, że nie zagrażają już oni nikomu zarażeniem. Wymaga tego sprawiedliwość społeczna. Czytaj dalej

Miejska odporność na infekcje.

Ludzie, którzy zamieszkują tradycyjnie miejskie obszary, są lepiej przystosowani genetycznie do zwalczania infekcji. Naukowcy doszli do takiego wniosku, sprawdzając, ile osób ma wariant genu zabezpieczający przed gruźlicą i trądem. Okazało się, że występował on częściej u mieszkańców rejonów z dłuższą historią urbanizacji, gdzie w pewnym okresie choroby były bardziej rozpowszechnione. Czytaj dalej

Polacy w walce z trądem!

W Światowy Dzień Trędowatych Benedykt XVI przypomniał postać św. Damiana de Veustera, który oddał swe życie w służbie chorym na trąd. Wstawiennictwu Apostoła Trędowatych Papież zawierzył wszystkich chorych oraz ludzi niosących im pomoc. Aktualnie ponad 3 mln ludzi jest głęboko okaleczonych przez trąd; co roku zaraża się nim ponad 250 tys. osób; 40 tys. nowych ofiar trądu to dzieci. Indie są krajem najbardziej dotkniętym na świecie trądem. Żyje tam aż 70 proc. wszystkich chorych. Wciąż stygmatyzuje się trędowatych spychając ich na margines społeczeństwa i naznaczając na całe życie. Czytaj dalej

Ostatnia niedziela stycznia ? 57. Światowy Dzień Trędowatych!

Apel prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau na 57. Światowy Dzień Trędowatych
?Dzielić z miłością bogactwa świata,
to uczestniczyć w Twoim stwarzaniu, Panie.?
Raoul Follereau
Bogaty świat dawno już zapomniał o chorobie trądu znanej nam między innymi z opisów biblijnych. Niestety nie można tego powiedzieć o najuboższych mieszkańcach naszego globu. Ze względu na brak rozwiniętych struktur medycznych i administracyjnych nie potrafimy nawet podać dokładnej liczby aktualnie żyjących trędowatych. Tymczasem trąd jest dziś chorobą uleczalną. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat, dzięki skutecznej terapii antybiotykowej ponad czternaście milionów chorych odzyskało zdrowie. Czytaj dalej

Najstarszy przypadek trądu.

Trąd towarzyszy ludzkości od wieków. Na łamach pisma PLoS ONE antropolodzy opisują najstarszy przypadek zakażenia bakterią Mycobacterium leprae. Miało ono miejsce 4000 lat temu, a szkielet z charakterystycznymi zmianami chorobowymi znaleziono w Indiach ? w Balathal. Gwen Robbins z Appalachian State University opowiada, że ciało zostało pochowane ok. 2500-2000 r. p.n.e. Balathal to duża niegdyś osada, która rozwijała się prężnie między 3700 a 1800 r. p.n.e. Czytaj dalej