Badania: słuchanie ulubionej muzyki korzystne dla tętnic wieńcowych.

Słuchanie ulubionej muzyki przez osoby z chorobą serca poprawia stan tętnic wieńcowych i zwiększa tolerancję wysiłku fizycznego – poinformowali serbscy badacze na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który trwa do 4 września w Amsterdamie. Główna autorka badań prof. Marina Deljanin z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Miasta Nisz w Niskiej Banji w Serbii przypomniała na konferencji prasowej, że u osób, które mają podwyższone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (np. palących papierosy, z cukrzycą, nadciśnieniem, z wysokim poziomem cholesterolu) lub u tych, które na nie cierpią, śródbłonek tętnic wieńcowych (tj. ich wyściółka) traci swoją prawidłową funkcję. Ma to niekorzystny wpływ na serce, gdyż komórki śródbłonka produkują tlenek azotu – gaz, który rozszerza tętnice, poprawiając dopływ krwi do narządów. Czytaj dalej

Samoczyszcząca farba może zanieczyszczać powietrze.

„Samoczyszczące” farby i tynki rozkładają niektóre obecne w powietrzu zanieczyszczenia, ale same mogą wytwarzać szkodliwe substancje – informuje „Journal of the American Chemical Society”. Dwutlenek tytanu, stosunkowo pospolity minerał, stosowany także jako biały barwnik, ma działanie katalityczne – ułatwia zachodzenie reakcji chemicznej – w jego obecności i pod wpływem światła ulega rozkładowi wiele szkodliwych związków chemicznych. Przed kilkoma laty pojawił się pomysł pokrywania ścian budynków oczyszczającymi powietrze farbami. Niektórzy nawet proponowali jego rozpylanie w górnych warstwach atmosfery, by odbijał światło słoneczne i chronił Ziemię przed globalnym ociepleniem. Czytaj dalej

Ultrafiolet prowadzi do obniżenia ciśnienia.

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu odkryli, że wystawienie na oddziaływanie ultrafioletu obniża ciśnienie krwi. Zespół wyjaśnia, że promieniowanie UV wpływa na wydzielanie tlenku azotu, który wywołuje rozkurcz mięśniówki gładkiej naczyń. W eksperymencie wzięło udział 24 ochotników. Poproszono ich o spędzenie 20 min pod lampami do opalania. Podczas 1. sesji oddziaływały na nich zarówno promienie UV, jak i ciepło. W czasie 2. zablokowano ultrafiolet, dlatego skórę jedynie rozgrzewano. Okazało się, że po ekspozycji na promieniowanie UV ciśnienie spadło, a jego niższe wartości utrzymywały się nawet przez godzinę. Przy drugim scenariuszu ciśnienie także spadło, lecz później szybko wróciło do pierwotnej wartości. Czytaj dalej

Eksperci: Korzyści ze słońca są większe niż zagrożenia.

Słońce obniża ciśnienie tętnicze krwi. Nie należy zatem unikać słońca w obawie przed zachorowaniem na raka skóry. Ryzyko jest mniejsze niż korzyści jakie daje korzystanie z uroków słonecznej pogody – informuje „BBCNews” powołując się na szkockich badaczy. Specjaliści z Edinburgh University twierdzą, że pod wpływem promieni słonecznych wytwarzany jest w organizmie człowieka tlenek azotu obniżający ciśnienie tętniczego krwi. Zmniejsza to ryzyko nadciśnienia, które jest jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych. Czytaj dalej

Tlenek azotu wydłuża życie nicieni.

Tlenek azotu, biorący udział w regulacji przepływu i ciśnienia krwi, a także w regulacji procesów immunologicznych, pełni jeszcze jedną, nieznaną dotychczas rolę – wydłuża życie nicieni i uodparnia je na stres oksydacyjny – czytamy w piśmie „Cell”.
Badania wykazały, że nicienie Caenorhabditis elegans, powszechnie wykorzystywane do badań nad procesami starzenia się, żyją znacznie dłużej, gdy karmi się je bakteriami przetwarzającymi tlenek azotu. Poziom tlenku azotu w organizmie zmniejsza się wraz z wiekiem. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Nowojorskiego niektóre bakterie mogłyby dostarczyć ludziom tego ubywającego elementu, dzięki czemu komórki byłyby lepiej chronione przed procesem starzenia się. Czytaj dalej

Nieleczony alergiczny nieżyt nosa sprzyja rozwojowi astmy.

Holenderscy naukowcy z Department of Pediatrics, Isala klinieken ogłosili, że nieleczony alergiczny nieżyt nosa sprzyja rozwoju astmy. Wyniki ich badań opublikował „National Center for Biotechnology Information”.
Celem badań naukowców było rozpoznanie jaki wpływ na nieleczony alergiczny nieżyt nosa ma na rozwój astmy.
Badania przeprowadzono na grupie 203 dzieci w wieku od 5 do 18 lat chorych na astmę oskrzelową za pomocą kwestionariuszy oraz badań stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu z analizatorem Niox Mino.
Badacze z Holandii zdiagnozowali alergiczny nieżyt nosa aż u 157 dzieci ( 76 proc.) chorujących na astmę oskrzelową – jednocześnie jedynie u 88 chorych ( 56 proc.) został on wcześniej potwierdzony przez lekarza. Czytaj dalej

„Centermed” w Tarnowie zaprasza na badania: stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu i spirometrię!

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA STĘŻENIA TLENKU AZOTU W WYDYCHANYM POWIETRZU:
 diagnostyka kaszlu
 określenie stanu zapalnego głównie alergicznego w drogach oddechowych
 diagnozowanie astmy
 monitorowanie leczenia wziewnymi steroidami
 ocena skuteczności działania leków przeciwzapalnych
 ocena współistnienia astmy, POCHP lub alergologicznego nieżytu nosa.
Ocena stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FENO) jest prostym i nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym.
U chorych na astmę wykazano wzrost ekspresji indukowalnej syntezy NO oraz wzrost stężenia wydychanego tlenku azotu. FENO u chorych na astmę jest czułym wskaźnikiem procesu zapalnego z naciskiem eozynofilowym, szybko reagującym na włączone leczenie lub zaostrzenie choroby. Badanie to wykazuje szczególną przydatność w monitorowaniu leczenia wziewnymi steroidami – pozwala dobrać odpowiednią dawkę leku. Podwyższone stężenie FENO u chorych z alergicznym nieżytem nosa może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia astmy. Podwyższone wartości FENO u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc mogą wskazywać na współistniejącą astmę. Pomiary FENO powinny znaleźć szersze zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów z dolegliwościami ze strony układu oddechowego, zwłaszcza chorych na astmę. Czytaj dalej

Tlenek azotu może pomóc w leczeniu osób po udarze mózgu.

Wdychanie tlenku azotu może poprawić przepływ krwi w mózgu po udarze niedokrwiennym i zapobiec uszkodzeniu tkanki nerwowej z powodu niedotlenienia – wynika z badań na myszach i owcach, o których informuje pismo „Circulation Research”.

Naukowcy z Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium wykazali, że zwierzęta po udarze, które inhalowano mieszaniną zawierającą tlenek azotu (w stężeniu 50 części na milion) miały mniejsze uszkodzenia tkanki nerwowej i lepiej funkcjonowały.

Udar jest określany jako nagłe zaburzenie czynności mózgu, które utrzymuje się dłużej niż 24 godziny i jest spowodowane zakłóceniem w przepływie krwi przez mózg oraz nieodwracalnym zniszczeniem neuronów w pewnym jego obszarze. W 85-90 proc. przypadków udar ma charakter niedokrwienny i jest spowodowany zablokowaniem tętnicy doprowadzającej krew do mózgu przez skrzeplinę, w pozostałych 10-15 proc. przypadków jest skutkiem pęknięcia naczynia i krwotoku (tzw. udar krwotoczny). Czytaj dalej

Nanocząstki z NO przeciwdziałają wstrząsowi.

Dzięki zastosowaniu nanocząstek z tlenkiem azotu(II), które wprowadzono do krwiobiegu chomików, amerykańscy naukowcy uzyskali nową metodę podtrzymywania krążenia i zabezpieczania narządów wewnętrznych po masywnych krwotokach (Resuscitation). Wykorzystując najnowsze zdobycze nanomedycyny, można by w warunkach polowych skuteczniej zapobiegać zapaści sercowo-naczyniowej. W takim przypadku najlepiej podać krew allogeniczną (homologiczną), ale to schemat postępowania ograniczony głównie do izb przyjęć. Nasza terapia nanocząstkowa może ocalić życie [w przypadku katastrof naturalnych czy na polu bitwy]. Aparatura jest lekka, kompaktowa, nie trzeba też mieć dostępu do lodówki ? tłumaczy dr Joel Friedman z College’u Medycznego im. Alberta Einsteina na Yeshiva University. Czytaj dalej

Tlenek azotu bezużyteczny w leczeniu wcześniaków.

Tlenek azotu jest powszechnie stosowany w leczeniu i zapobieganiu chorób u noworodków, zwłaszcza wcześniaków. Uważa się, że zmniejsza ryzyko śmierci, zapobiega chorobom płuc, a także porażeniu mózgowemu i późniejszym zaburzeniom poznawczym. Naukowcy z centrum pediatrycznego na Johns Hopkins University przeprowadzili metaanalizę skuteczności stosowania tlenku azotu do inhalacji u wcześniaków, w zasadzie miażdżąc przekonanie o jego leczniczej roli.
Uznając stosowanie tlenku azotu u dzieci urodzonych po 34 tygodniu ciąży za wystarczająco dobrze udokumentowane, naukowcy skupili się na dzieciach urodzonych przed 34 tygodniem, wykorzystując powszechnie dostępne wyniki różnych badań. Czytaj dalej

Składnik arbuza obniża ciśnienie.

O arbuzie już teraz można powiedzieć wiele dobrego – jest smaczny, niskokaloryczny i zawiera dużo błonnika, przeciwutleniającego likopenu, potasu oraz witamin A, B6 i C ? a teraz okazuje się, że pomaga również obniżyć ciśnienie krwi. Profesorzy Arturo Figueroa i Bahram H. Arjmandi z Uniwersytetu Stanowego Florydy odkryli, że codzienne zażywanie przez 6 tygodni 6 gramów L-cytruliny/L-argininy z wyciągu z arbuza prowadziło do usprawnienia funkcji naczyń tętniczych, a w konsekwencji do obniżenia ciśnienia krwi w aorcie u pacjentów z przednadciśnieniem, nazywanym inaczej ciśnieniem wysokim prawidłowym. W takim przypadku ciśnienie krwi danej osoby wykracza poza normę, ale nie pozwala jeszcze na zdiagnozowanie nadciśnienia. Ciśnienie tętnicze waha się wtedy w przedziale 130-139/85-89 mm Hg. Opisywany eksperyment objął 4 mężczyzn i 5 kobiet w wieku od 51 do 57 lat. Czytaj dalej

Chemiczne nawozy szkodliwe dla zwierząt.

Stosowane w rolnictwie nawozy, zawierające głównie związki azotu, są wypłukiwane do wód powierzchniowych i w dużych ilościach powodują tzw. zakwity w stawach i jeziorach – intensywny rozwój roślin, skutkujący wyczerpaniem tlenu w wodzie i ostatecznie zgładzenie życia zwierzęcego. Najnowsze badania amerykańskich toksykologów sugerują, że są one szkodliwe dla zwierząt również bezpośrednio i to w ilościach dużo mniejszych, niż dotąd uważane za bezpieczne.
Badaniem wpływu związków azotu na życie zwierząt wodnych zajął się Gerald LeBlanc, wykładowca nauk o środowisku i toksykologii molekularnej na North Carolina State University. Według studium, opublikowanego w periodyku PLoS One, azotany i azotyny pochodzące z nawozów sztucznych są wychwytywane przez drobne wodne skorupiaki i stawonogi (na przykład przez rozwielitki), które przekształcają je w szkodliwy dla organizmów tlenek azotu. Czytaj dalej

Chili zwalcza nadciśnienie!

Być może już wkrótce uzupełnieniem terapii nadciśnienia stanie się menu uwzględniające papryczki chili. Ich pikantny składnik, kapsaicyna, nie tylko dodaje bowiem smaku potrawom, ale i prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych. Odkrycie to zawdzięczamy Chińczykom, którzy prowadzili badania na szczurach z nadciśnieniem (Cell Metabolism). Odkryliśmy, że długotrwałe spożycie kapsaicyny, jednego z najobficiej występujących składników papryki chili, może zmniejszyć ciśnienie krwi u szczurów z genetycznie uwarunkowanym nadciśnieniem ? opowiada Zhiming Zhu z Wojskowego Uniwersytetu Medycznego w Chongqing. Czytaj dalej

Sok z buraków na obniżenie ciśnienia.

Sok z buraków pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze – potwierdzili naukowcy, których badania opublikowało pismo „Hypertension”. Działanie to jest zasługą zawartych w soku azotanów. Naukowcy z Uniwersytetu Królowej Marii w Londynie zaobserwowali, że zarówno u pacjentów, którzy pili sok z buraków, jak i u tych, którzy przyjmowali tabletki zawierające azotany, wartość ciśnienia tętniczego obniżyła się w ciągu 24 godzin. To dobra wiadomość dla osób walczących z nadciśnieniem, które będą teraz mogły w naturalny sposób redukować jeden z głównych czynników ryzyka chorób serca. Azotany są bowiem obecne w wielu warzywach. Czytaj dalej

Leczniczy makijaż starożytnych.

Charakterystyczny makijaż stosowany przez starożytnych Egipcjan nie tylko chronił przed złymi mocami, ale i przed chorobami oczu (Analytical Chemistry). Cztery tysiące lat temu Egipcjanie malowali na czarno oczy m.in. solami ołowiu. Przygotowanie odpowiedniej mikstury zajmowało niekiedy nawet miesiąc ? opowiada Philippe Walter, który kierował pracami zespołu z Luwru i francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS). Czytaj dalej

Szampan sprzyja zdrowemu sercu!

Dwa kieliszki szampana dziennie korzystnie wpływają na serce i krążenie. Dzieje się tak, ponieważ szlachetne bąbelki poprawiają działanie naczyń krwionośnych. Szampan w umiarkowanych ilościach zwiększa dostępność tlenku azotu (II). Związek ten reguluje napięcie naczyń krwionośnych, a zatem i ciśnienie tętnicze. Po wypiciu lampki szampana do krwi dostają się polifenole. Wszystko wskazuje na to, że spowalniają naturalny proces usuwania NO, przez co tlenek może dłużej działać na naczynia. Wysokie stężenia tego związku nie tylko poprawiają krążenie, ale i zmniejszają ciśnienie oraz ryzyko tworzenia się groźnych dla życia zakrzepów. Czytaj dalej

Poszukiwani zastępcy nitrogliceryny w leczeniu choroby wieńcowej.

Opracowanie nowych związków chemicznych, które mogłyby zastąpić albo uzupełnić leki stosowane dotychczas w chorobach wieńcowych to zadanie, którego podjął się zespół dr hab. Doroty Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Pieniądze na badania i utworzenie zespołu badawczego – niemal dwa miliony złotych – przyznała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu „Team”. Jak wyjaśnia w rozmowie z PAP autorka projektu dr hab. Dorota Gryko, nowe związki miałyby zastąpić lub wspomagać nitroglicerynę, która jest stosowana jako lek na chorobę wieńcową. „Badania naukowe wykazują, że przedłużone stosowanie nitrogliceryny – lub innych związków, z których w naszym organizmie powstaje tlenek azotu – przez pacjentów z chorobą wieńcową znacznie osłabia leczenie. Jest to skutek przyzwyczajenia organizmu. Z czasem trzeba zwiększać dawki podawane chorym” – zauważa naukowiec. Czytaj dalej

Buraczany dopalacz- pijmy sok buraczany!

Picie soku buraczanego zwiększa wytrzymałość i pozwala ćwiczyć o 16% dłużej. Występujące w nim azotany zmniejszają zużycie tlenu, przez co człowiek czuje się mniej zmęczony. Co ciekawe, podobnych oszczędności nie da się uzyskać w żaden inny sposób, nawet przez trening. Czytaj dalej