Bierne palenie szkodzi tętnicom dzieci.

Bierne palenie trwale uszkadza tętnice dzieci, „postarzając” je o ponad trzy lata – informuje „European Heart Journal”. Badania przeprowadzone w Finlandii i Australii objęły ponad 2000 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Za pomocą USG badano stan ich tętnic szyjnych. Badania powtórzono 20 lat później. Szkodliwy wpływ palenia zaobserwowano w przypadkach, w których oboje rodzice palili. Podobnego wpływu nie zaobserwowano w sytuacjach, gdy palił tylko ojciec lub tylko matka (prawdopodobnie ekspozycja była niska). Czytaj dalej