Odporne na leki szczepy HIV będą coraz częstsze!

Odporne na leki szczepy wirusa HIV będą powstawać coraz częściej – ostrzega „New Scientist”. Powstawanie opornych szczepów możliwe jest z jednej strony dzięki szerokiemu stosowaniu leków, z drugiej zaś – dzięki osobom, które nie zdając sobie sprawy, że są narażone, przenoszą go na nowych partnerów. Na razie istnienie tego rodzaju szczepów wirusa HIV udokumentowano w San Francisco oraz kilku innych miejscach USA i Europy. Model przenoszenia choroby oparty na badaniach gejowskiej społeczności San Francisco wskazuje, że oporne szczepy rozpowszechnią się w ciągu najbliższych pięciu lat. Czytaj dalej