Eksperci: pod względem dostępu do nowych szczepień Polska w ogonie UE.

Szczepienia są najbardziej opłacalną metodą profilaktyki zdrowotnej. W Polsce kalendarz szczepień ochronnych od kilku lat nie ulega jednak żadnym poważnym zmianom. Dlatego pod względem dostępu do nowych szczepień jesteśmy w ogonie UE – oceniają eksperci. O tym, jak zwiększyć dostęp do innowacyjnych szczepień w Polsce, dyskutowali w piątek podczas seminarium, które odbyło się w Warszawie.
Jak podkreślił prof. Andrzej Radzikowski z I Katedry Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kalendarz szczepień obowiązkowych od sześciu lat nie uległ w Polsce poważnym zmianom i uzupełnieniom. Te, do których doszło, miały jedynie charakter kosmetyczny. Czytaj dalej

Eksperci: wcześniakom warto oszczędzać bólu.

Wcześniakom warto oszczędzać bólu refundując im szczepionki skojarzone, które uodparniają jednocześnie przeciw 5-6 chorobom zakaźnym – oceniają neonatolodzy i neurolodzy. Przypominają, że zbyt wiele doznań bólowych może źle wpłynąć na emocjonalność dziecka.
„Niestety, Polska jako jeden z nielicznych krajów Europy w żadnym zakresie nie finansuje wcześniakom ze środków publicznych szczepionki 5-walentnej lub 6-walentnej” – podkreśla prof. Maria Borszewska-Kornacka, mazowiecki konsultant ds. neonatologii. Szczepionka 5-walentna uodparnia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowi polio i bakteriom Haemophilus influenzae typu B. Szczepionka 6-walentna chroni dodatkowo przed wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Co więcej, Polska jako jedyny kraj w Europie ma w kalendarzu szczepień ochronnych szczepionkę zawierającą całe komórki krztuśca (szczepionka DTPw – przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi), choć wywołuje ona silniejsze odczyny poszczepienne niż szczepionka tzw. acelularna (bezkomórkowa). Do preparatów zawierających acelularny składnik tężcowy należą szczepionki 5-walentne i 6-walantne, ale też trójwalentna szczepionka DTaP. Czytaj dalej

Apel o uwzględnienie szczepionek skojarzonych jako obowiązkowych dla wszystkich wcześniaków w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2013 i kolejne lata.

Fundacja Wcześniak zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego z rekomendacją i apelem o uwzględnienie szczepionek skojarzonych jako obowiązkowych dla wszystkich wcześniaków w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2013 i kolejne lata.
Powyższa rekomendacja uzyskała jednogłośną akceptację środowiska medycznego, reprezentowanego m.in. przez Krajowego Konsultanta ds. Neonatologii, Mazowieckiego Konsultanta ds. Neonatologii, a także Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii, Prezesa Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, a także Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pediatrii dla województwa wielkopolskiego oraz Konsultanta ds. Immunologii Klinicznej w woj. mazowieckim, którzy przy współudziale przedstawicieli Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia oraz Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wzięli udział w Panelu Ekspertów w dn. 3 lipca br. Rekomendacja ta jest także zgodna z założeniami „Apelu o działania na rzecz zdrowia wcześniaków”, ogłoszonego w Parlamencie Europejskim w dn. 23.11.2011 r., kiedy to Prezes Zarządu Fundacji Wcześniak Pan dr Tomasz Makaruk przedstawił obowiązujące w Polsce standardy opieki okołoporodowej wcześniaków.
Poniżej prezentujemy skrót treści Raportu z Panelu Ekspertów zawierający kluczowe argumenty o charakterze medycznym oraz społecznym za wpisaniem szczepionek skojarzonych dla wszystkich wcześniaków do Programu Szczepień Ochronnych. Czytaj dalej