Znaczenie fresków Michała Anioła.

Kaplica Paulińska w pałacu apostolskim na Watykanie ponownie stała się miejscem kultu. Z okazji ukończenia prac restauratorskich Benedykt XVI przewodniczył w niej 4 lipca nieszporom. Cappella Paolina, sąsiadująca z Kaplicą Sykstyńską, jest miejscem modlitwy Papieża i jego współpracowników, zwłaszcza adoracji eucharystycznej. Do głębokiego przesłania znajdujących się tam malowideł Ojciec Święty nawiązał w homilii. W Kaplicy Paulińskiej są dwa ostatnie freski Michała Anioła, wykonane przez niego w latach 1534-1550, już u schyłku życia. Czytaj dalej