Europejska Agencja Leków zaleca zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu sybutraminy. W Polsce lek się nazywał Meridia.

Lek wspomagający odchudzanie związany ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych ma być wycofany ze wszystkich rynków w Unii Europejskiej. Europejska Agencja Leków zakończyła analizę bezpieczeństwa leków zawierających sybutraminę ? podaje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Zdrowia.
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) działający w ramach Agencji uznał, że ryzyko związane ze stosowaniem tych leków jest większe niż korzyści i zalecił zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu tych leków w całej Unii Europejskiej. Czytaj dalej