Papież Franciszek- wypowiedź z okazji Światowego Dnia Środowiska ogłoszonego przez ONZ.

Audiencja ogólna: nie jesteśmy odpadkami; to my mamy rządzić stworzeniem, a nie pieniądz. Obchodzony dzisiaj z inicjatywy ONZ Światowy Dzień Środowiska był dla Papieża Franciszka punktem wyjścia do katechezy podczas audiencji ogólnej. Ojciec Święty przypomniał biblijne podstawy zobowiązań człowieka w odniesieniu do dzieła stworzenia, a także niebezpieczeństwa, jakie wynikają z lekceważenia tej misji. W ten sposób streszczono papieską katechezę po polsku: Czytaj dalej