NFZ: zmiany w kryteriach oceny ofert świadczeniodawców.

Wprowadzamy zmiany w kryteriach oceny ofert świadczeniodawców przy kontraktowaniu – zapowiedziała prezes NFZ Agnieszka Pachciarz. Premiowane będą czynniki jakościowe: posiadane certyfikaty, kontrola zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz racjonalna antybiotykoterapia. Pachciarz we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie powiedziała, że dotychczas brakowało jasnych kryteriów oceny jakości usług medycznych. Dopiero teraz specjalnie powołany przy NFZ zespół ds. ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert wypracował takie kryteria. Czytaj dalej

PPOZ: polscy świadczeniodawcy nie gotowi na dyrektywę transgraniczną.

Lekarze rodzinni z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia oceniają, że świadczeniodawcy w Polsce nie są gotowi na wdrożenie dyrektywy transgranicznej i udzielanie usług medycznych obcokrajowcom. Państwa członkowskie Unii Europejskiej do ubiegłego piątku (25 października) miały czas na dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej. Nowe prawo UE umożliwia pacjentom korzystanie ze świadczeń medycznych w innym kraju Wspólnoty i otrzymanie zwrotu kosztów leczenia w ich kraju. Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt ustawy wdrażającej dyrektywę, ale – według resortu – dopóki jej przepisy nie wejdą w życie, dyrektywy się nie stosuje. Według MZ ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie na przełomie roku. Czytaj dalej