Arłukowicz: po zakontraktowaniu świadczeń ocenię pracę prezes NFZ.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powiedział w piątek, że po zakończeniu kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2014 r. kompleksowo oceni pracę prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz. „Pani prezes ma obowiązek zakontraktować w sposób skuteczny i bezpieczny dla pacjentów szpitale i przychodnie w Polsce” – podkreślił minister w piątek rano w radiu RMF. Czytaj dalej

Sejmowa komisja za projektem dot. kompleksowości świadczeń zdrowotnych.

Sejmowa komisja zdrowia poparła w środę rządowy projekt noweli wprowadzający kompleksowość jako kolejne kryterium otrzymania kontraktu z NFZ przez przychodnie i szpitale. Komisja przyjęła też m.in. poprawkę przesuwającą termin obowiązku ubezpieczania się przez szpitale. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz innych ustaw, przygotowany przez resort zdrowia, przewiduje wprowadzenie do ustawy pojęcia „ciągłości” i „kompleksowości” – jako kolejnych kryteriów oceny ofert złożonych w konkursie na zawarcie umowy z NFZ. Jak uzasadnia resort chodzi o premiowanie tych świadczeniodawców, którzy zapewniają pacjentowi możliwość realizacji procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w ramach jednej placówki. Czytaj dalej

Chwilowo nieco skróciło się oczekiwanie na świadczenia zdrowotne.

Na początku tego roku nieco skrócił się czas oczekiwania pacjentów na realizację tzw. gwarantowanych świadczeń zdrowotnych – wykazał opublikowany w piątek raport Barometr WHC. Podkreśla się w nim jednak, że jest to jedynie chwilowa poprawa. Z najnowszych danych z lutego i marca 2013 r. wynika, że Polacy czekają średnio 2,5 miesiąca na świadczenia zdrowotne. To o kilka dni krócej niż pod koniec 2012 r., gdy pacjenci oczekiwali w kolejkach średnio 2,7 miesiąca. Czytaj dalej

Czy lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych w obecności małżonka pacjenta?

Dr n. praw. Rafał Kubiak
p. o. kierownika Zakładu Prawa Medycznego
Katedra Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie wymaga uwzględnienia prawa pacjenta do poszanowania intymności oraz do zachowania tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417, z późn. zm., zwanej dalej „UPP”), pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Jednakże w art. 21 UPP przewidziano, iż przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych może jednak odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu tych świadczeń. Może to nastąpić w dwóch przypadkach: Czytaj dalej