Magnetyczny rezonans jądrowy – przełom w badaniach leków.

Magnetyczny rezonans jądrowy to najlepsza z dostępnych obecnie metod analitycznych – szybka, dokładna i uniwersalna; jej jedyna wada to wysoki koszt aparatury, której w Polsce wciąż jest za mało – uważa prof. Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 4 sierpnia odbyła się w Warszawie kolejna konferencja w ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek bezpieczny”, zorganizowana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. Nuclear Magnetic Resonance, NMR) odkryto w 1945 roku. Próbki, umieszczone w bardzo silnym polu magnetycznym, najlepiej wytwarzanym przez nadprzewodzący, chłodzony helem elektromagnes, są poddawane działaniu fal radiowych, a obecne w próbkach atomy drgają w charakterystyczny, dający się rejestrować sposób. Czytaj dalej