Warszawa: prezentacja stanowiska w sprawie klauzuli sumienia.

Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych przedstawił dziś w Warszawie swoje stanowisko dotyczące klauzuli sumienia. Opracowanie jest odpowiedzią na dokument Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, w którym znalazło się wezwanie do radykalnej zmiany sposobu postrzegania klauzuli sumienia. Opracowanie zaprezentował przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych. Czytaj dalej