Polscy pacjenci na Stwardnienie Rozsiane mogą prowadzić on-line samoobserwację swojej choroby i leczenia jako pierwsi w Europie.

Częstość i charakter rzutów oraz remisji stwardnienia rozsianego (SM), a także dynamika objawów są ważną informacją dla lekarza prowadzącego. Rzuty SM mogą różnic sie od siebie szybkością rozwoju objawów (nagły lub stopniowy początek rzutu), nasileniem (ciężkie, umiarkowanie nasilone, łagodne objawy neurologiczne), a także czasem trwania (krótki np. tygodniowy lub dłuższy np. kilkutygodniowy) . Mogą także dotyczyć za każdym razem różnych układów i narządów, np. : narządu ruchu, wzroku, innym razem zaburzeń odbioru bodźców czy zaburzeń n mowy. Niestety podczas wizyty u lekarza, która odbywa się średnio co 3-6 miesiące, chory nie zawsze jest w stanie przypomnieć sobie w sposób dokładny i chronologiczny zmian, jakie zachodzić będą w jego organizmie od czasu ostatniego spotkania z lekarzem. Czytaj dalej