Wyścig do długowieczności.

Pierwszy zespół naukowców zgłosił się formalnie do rywalizacji o nagrodę Genomics X Prize – 10 milionów dolarów. Chodzi o badania nad genomami stulatków – informuje serwis „BBC News”.
Konkurs o nagrodę Archon Genomics X Prize polega na zsekwencjonowaniu genomów stu osób i przedstawienie genów odpowiedzialnych za długowieczność. Wiek każdego z dawców DNA musi przekraczać sto lat i musi on być zdrowy. Koszt analizy jednego genomu nie może przekroczyć 1000 dolarów.
Na zespół który najszybciej zsekwencjonuje sto genomów stulatków i wyciągnie z uzyskanych danych wnioski, czeka 10 milionów dolarów. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie The X Prize Foundation, która nagradza rozwiązania naukowych wyzwań współczesności. Czytaj dalej

Jesienne dzieci naprawdę żyją dłużej.

Osoby urodzone pomiędzy wrześniem a listopadem mają większe szanse na dożycie setki – informuje „New Scientist”.
Jak tłumaczą naukowcy, miesiąc, w którym człowiek się rodzi może mieć wpływ na środowisko, w którym się rozwija – zarówno wewnątrz macicy, jak i poza nią. To z kolei może decydować o zachowaniu oraz ujawnianiu się cech genetycznych, wpływając w dłuższej perspektywie na zdrowie. Wcześniejsze badania wydawały się wskazywać, że osoby urodzone jesienią częściej żyją dłużej niż urodzone w innych porach roku. Nie było jednak jasne, czy nie jest to czasem związane z różnicami pomiędzy badanymi rodzinami- na przykład statusem socjoekonomicznym, który także wpływa na środowisko. Czytaj dalej

Naukowcy odnaleźli gen stulatków.

Naukowcy odnaleźli wzór genów, na podstawie których z większą dokładnością będzie można przewidzieć, kto ma szansę świętować setne urodziny. Będzie to możliwe nawet, jeśli oprócz genu długowieczności w kodzie DNA będą się znajdować także geny chorobowe – informuje Reuters. Odkrycie, opublikowane w „Science”, proponuje możliwość prognozy, kto może mieć nadzieję na dłuższe życie. Dotychczas kilka zespołów badawczych zidentyfikowało wzór genów związanych z długowiecznością. Jednak Paola Sebastiani i Thomas Perls z Uniwersytetu Bostońskiego zapewniają, że badanie przeprowadzone przez ich zespoły jest najdokładniejsze. Czytaj dalej