Naukowcy zbadają zależność między strukturą a funkcją białek.

Poznanie zależności między strukturą a funkcją białek – to podstawowe zadanie międzynarodowego zespołu naukowców pracujących w ramach projektu „Bio-molekularna chemia: interdyscyplinarne podejście do badania zależności struktura-funkcja białek”. Relacja ta jest kluczem do zrozumienia mechanizmu działania białek, ich znaczenia w powstawaniu chorób oraz wykorzystania w medycynie i biotechnologii. Na realizację badań naukowcy otrzymali ponad 3 mln 200 tys. złotych dofinansowania w ramach IV edycji programu „Międzynarodowe Projekty Doktoranckie” (MPD) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), którego koordynatorem jest prof. Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Czytaj dalej