Zoonozy- choroby zakaźne pochodzenia odzwierzęcego.

Walka z zoonozami – chorobami zakaźnymi pochodzenia odzwierzęcego – to główny cel Stowarzyszenia Med-Vet-Net. Zrzeszające 14 instytutów naukowych z 10 krajów europejskich Stowarzyszenie oficjalnie zainauguruje działalność podczas spotkania 4-5 października w Brukseli. Jedynym polskim członkiem Med-Vet-Net, a zarazem jednym z jego założycieli, jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Stowarzyszenie będzie jedną z największych sieci europejskich działających w sektorze zdrowia publicznego. Skupi najwybitniejszych specjalistów z dziedziny ochrony przed zoonozami. Jest ono kontynuacją projektu powstałego w ramach 6. Programu Ramowego, finansowanego przez Unię Europejską. Czytaj dalej