NFZ: w sobotę można sprawdzić swój status ubezpieczenia.

Osoby, które przyjdą w sobotę do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, będą mogły sprawdzić swój status ubezpieczenia w elektronicznym systemie weryfikacji uprawnień, który ma obowiązywać od 1 stycznia. NFZ organizuje kolejny dzień otwarty. Osoby, które chcą sprawdzić w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia, muszą przyjść do oddziału NFZ z dowodem osobistym. Pracownicy oddziałów będą także odpowiadać na pytania dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, praw pacjenta oraz działania systemu eWUŚ. Będzie można również załatwić wszystkie inne sprawy związane m.in. z leczeniem uzdrowiskowym, Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Będą także dyżurować pracownicy sekcji skarg i wniosków.
System eWUŚ umożliwi placówkom służby zdrowia (mającym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia) dostęp online do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który prowadzi NFZ. Pozwoli to na szybkie sprawdzenie, czy osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych posiada uprawnienia. Czytaj dalej