Na ćwiczenia nigdy nie jest za późno.

Także po 60. roku życia rozpoczęcie ćwiczeń fizycznych poprawia stan zdrowia i zapobiega demencji – informuje “British Journal of Sports Medicine”. Badania przeprowadzone przez specjalistów z University College w Londynie objęły 3500 zdrowych osób w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Po ośmiu latach obserwacji jako zdrowych można było określić jedną piątą uczestników – nie cierpieli na żadną poważną chorobę fizyczną ani umysłową. Czytaj dalej

Leki przeciwbólowe mogą zwiększać ryzyko impotencji.

Mężczyźni regularnie przyjmujący opioidy, środki przeciwbólowe dostępne na receptę, są o 50 proc. bardziej narażeni na impotencję – wynika z badań opublikowanych w piśmie „Spine”. W badaniach uczestniczyło ponad 11 tys. mężczyzn, którym dokuczały bóle kręgosłupa. Ponad 19 proc. mężczyzn stosujących wysokie dawki opioidów przez co najmniej cztery miesiące później przyjmowało także leki na zaburzenia erekcji (w porównaniu z 7 proc. panów, którzy nie przyjmowali opioidów). Zależność utrzymywała się nawet po wzięciu pod uwagę takich czynników, jak wiek, depresja, stan zdrowia czy zażywanie leków o działaniu uspokajającym i nasennym. Czytaj dalej

Osamotnienie skraca życie.

Izolacja społeczna zwiększa ryzyko zgonu i to nawet u tych osób, które nie czują się samotne – wynika z raportu opublikowanego przez „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Badania przeprowadzono w Wielkiej Brytanii. Objęto nimi 6,5 tys. kobiet i mężczyzn po 52. roku życia. Wykazały one, że osoby, które nie utrzymują kontaktów z rodziną ani przyjaciółmi lub utrzymują je w niewielkim stopniu o 26 proc. wykazują większe ryzyko śmierci. Czytaj dalej

Terapia genowa odbudowuje naczynia wieńcowe.

Terapia genowa dała obiecujące wyniki u osób z zaawansowaną chorobą wieńcową – informuje pismo ”Human Gene Therapy”.
W przypadku zaawansowanej choroby wieńcowej najczęściej stosuje się bajpasy – czyli przeszczepianie naczyń krwionośnych, pozwalające ominąć zablokowany odcinek naczynia. Jednak nie zawsze stan zdrowia pozwala na taki zabieg.
Pacjenci, u których nie dało się wykonać bajpasów zostali poddani eksperymentalnej terapii genowej w ramach badań klinicznych, zorganizowanych przez amerykańskich naukowców z Baylor College of Medicine, Weill Cornell Medical College i Stony Brook University Medical Center. Metoda miała odbudować uszkodzone naczynia krwionośne. Po upływie ponad 10 lat opublikowano wyniki, dotyczące 31 osób, którym bezpośrednio do serca wstrzyknięto czynnik AdVEGF121, pobudzający rozwój naczyń krwionośnych. Chodzi o pozbawionego zdolności replikacji adenowirusa, przenoszącego gen VEGF – Vascular Endothelial Growth Factor – śródbłonkowego naczyniowego czynnika wzrostu. Czytaj dalej

Raport: ludzie na świecie żyją dłużej, ale w gorszym zdrowiu.

Ludzie na świecie żyją dłużej, ale są bardziej schorowani – wynika z opublikowanego w czwartek raportu, będącego rezultatem najszerszych jak dotąd badań na temat stanu zdrowia ludzi na świecie. Opublikowało go prestiżowe pismo „Lancet”. Z badań wynika, że głównymi czynnikami ryzyka dla zdrowia stały się obecnie: nadciśnienie, palenie i alkohol. Wyprzedziły one niedożywienie dzieci, które było na czele listy w 1990 roku. Niektórzy badacze krytykują jednak sposób zbierania danych, które stały się podstawą raportu – zaznacza portal BBC News. Projekt badawczy trwał pięć lat, uczestniczyło w nim około 500 badaczy, którzy zbierali dane w 50 krajach świata. Z ich ustaleń wynika, że w 2010 roku głównymi przyczynami zgonów były: choroby serca i udary mózgu. Spowodowały one w 2010 roku śmierć niemal 13 mln ludzi. W krajach rozwiniętych najważniejszymi problemami zdrowotnymi są choroby przewlekłe, choroby kości i stawów, a także problemy zdrowia psychicznego. Staja się one coraz częstsze wraz ze starzeniem się populacji. Czytaj dalej

Rozwód bardziej rujnuje zdrowie młodszych.

Rozwód w młodszym wieku bardziej niekorzystnie wpływa na zdrowie niż rozwód na późniejszych etapach życia. Wg prof. Hui Liu, socjolog z Uniwersytetu Stanowego Michigan, starsi ludzie mają więcej zdolności, które pozwalają im radzić sobie ze stresem.

Liu analizowała samoopisy zdrowia 1282 osób, biorących udział w badaniu podłużnym Americans’ Changing Lives (ACL). Wyliczała różnicę w statusie zdrowotnym ochotników, którzy w 15-letnim okresie studium pozostali w związku małżeńskim i osób, które się rozwiodły. Poza tym, że zestawiano osoby w konkretnym wieku, dokonywano też porównań międzypokoleniowych (było to możliwe, bo w ACL wyodrębniono 4 fale). Okazało się, że różnica w stanie zdrowia była większa w młodszym wieku. Wśród badanych urodzonych w latach 50., którzy rozwiedli się, mając od 35 do 41 lat, zgłaszane problemy zdrowotne były liczniejsze w porównaniu do grupy stale zamężnych/żonatych uczestniczek i uczestników studium niż w przypadku osób rozwodzących się dopiero w wieku 44-50 lat. Z perspektywy pokoleniowej negatywny wpływ zdrowotny rozwodu był silniejszy wśród przedstawicieli wyżu demograficznego. Osoby reprezentujące starsze pokolenia miały się lepiej.

Spodziewałabym się, że rozwód stanowi mniejszy stres dla młodszego pokolenia, bo jest tu bardziej rozpowszechniony. Wygląda jednak na to, że nacisk na zawieranie związków małżeńskich i trwanie w nich bez względu na okoliczności był w poprzednich pokoleniach tak silny, że rozwodzili się tylko najnieszczęśliwiej żonaci. Nic więc dziwnego, że później odczuwali ulgę i nie czuli się gorzej, tylko lepiej. Czytaj dalej

Kulturalne uzdrowienie.

Branie udziału w wydarzeniach kulturalnych jest dobre dla zdrowia. Okazuje się, że ludzie, którzy chodzą na wystawy czy koncerty, a także grają na instrumentach lub malują, są bardziej zadowoleni z życia i to bez względu na stan posiadania oraz zdobyte wykształcenie. Naukowcy zaobserwowali też ciekawe różnice międzypłciowe.
Specjaliści z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) analizowali dane nt. uczestnictwa w zdarzeniach kulturalnych i zdrowia, które zebrano w ramach studium populacyjnego HUNT. W latach 2006-2008 objęło ono 50797 dorosłych mieszkańców okręgu Nord-Tr?ndelag. Z dobrym zdrowiem, zadowoleniem z życia, niskim poziomem lęku oraz depresyjności wiązały się zarówno zaangażowanie w receptywne (oglądanie przedstawienia teatralnego czy wystawy obrazów), jak i twórcze działania kulturalne (gdzie sami ochotnicy coś robili). Czytaj dalej