Radość życia pozwala zachować sprawność fizyczną.

Ludzie w podeszłym wieku, którzy potrafią cieszyć się życiem, dłużej pozostają sprawni podczas wykonywania codziennych aktywności – informuje „Canadian Medical Association Journal”. Badanie przeprowadzone przez naukowców z University College London (Wielka Brytania) wykazało powiązanie między dobrym samopoczuciem psychicznym a kondycją fizyczną u osób powyżej 60 roku życia. Czytaj dalej

Kiedyś dzieci biegały szybciej.

Wiele dzieci nie jest dziś w stanie biegać tak szybko, jak ich rodzice, gdy byli jeszcze dziećmi – informuje serwis „BBC News/Health”. Wyniki międzynarodowych badań nad sprawnością fizyczną, które objęły okres 46 lat i dotyczyły ponad 25 milionów dzieci z 28 krajów zostały zaprezentowane podczas dorocznej sesji naukowej American Heart Association w Dallas. Czytaj dalej

Sprawność w dorosłym wieku chroni przed chorobami na starość.

Sprawność fizyczna w wieku 30, 40 i 50 lat nie tylko przedłuża życie, ale też zwiększa szanse na zdrowe starzenie, bez chorób przewlekłych – wynika z amerykańskich badań, o których informuje internetowe wydanie pisma „Archives of Internal Medicine”.
„Wykazaliśmy, że bycie sprawnym fizycznie nie tylko opóźnia to co nieuchronne, ale naprawdę obniża ryzyko chorób przewlekłych w ostatnim okresie życia” – komentuje dr Jarett Berry z University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas (USA).
Jego zespół razem z kolegami z Cooper Institute przeanalizował zbierane latami dane dotyczące stanu zdrowia 18,6 tys. osób – uczestników długofalowego badania o nazwie Cooper Center Longitudinal Study.
Okazało się poprawa sprawności fizycznej w średnim wieku o 20 proc. wiązała się ze zmniejszeniem o 20 proc. ryzyka chorób przewlekłych, takich jak niewydolność serca, choroba Alzheimera i rak jelita grubego kilka dekad później. Czytaj dalej

Wyniki badania sprawności fizycznej osób w podeszłym wieku. Badania PolSenior.

Prof. dr hab. AWF Andrzej Dąbrowski, Katedra Teorii i Metodologii Turystyki
i Rekreacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Wyniki badania sprawności fizycznej osób w podeszłym wieku pokazują,
że w badaniach PolSenior większy jest odsetek osób sprawnych niż w badaniach GUS – AWF realizowanych w 1987 r. Można zatem stwierdzić, że odsetek osób sprawnych fizycznie w populacji polskiej znacznie wzrósł w ciągu 20 lat,
które upłynęły od badań GUS – AWF. Czytaj dalej

Wysportowani mają lepszą pamięć.

Powszechny stereotyp przeciwstawia osoby aktywne fizycznie ludziom aktywnym intelektualnie. Jak się okazuje – niesłusznie. Uprawianie sportów nie tylko nie przeszkadza w rozwoju umysłowym, ale wręcz pomaga, jak wynika z badań psychologów. Badania nad związkiem sprawności fizycznej i umysłowej na University of Illinois prowadzą profesor psychologii Art Kramer, jego doktorantka Laura Chaddock oraz profesor Charles Hillman, kinezjolog. Przeprowadzili oni testy na kilkudziesięciorgu dzieci w wieku 9 i 10 lat. Wszystkim oznaczono sprawność fizyczną organizmu poprzez pomiar efektywności wykorzystania tlenu podczas ćwiczeń na kieracie. Wszystkim dzieciom badano strukturę mózgu przy pomocy obrazowania rezonansem magnetycznym, poddano je też testom na pamięć relacyjną (związaną z łączeniem nowych informacji w całość). Czytaj dalej

Sprawniejsza młodzież, wyższe IQ!

Młodzi dorośli, którzy są sprawni fizycznie, mają też wyższy iloraz inteligencji i częściej studiują. Studium naukowców z Sahlgrenska Academy i Sahlgrenska University Hospital objęło 1,2 mln odbywających służbę wojskową Szwedów, urodzonych między 1950 a 1976 rokiem. Badacze brali pod uwagę wyniki sprawdzianów fizycznych i testów na inteligencję, przeprowadzanych w momencie poboru. Zauważono oczywisty związek między sprawnością fizyczną a wyższą liczbą punktów w teście na inteligencję. Był on najsilniejszy w przypadku logicznego myślenia i rozumienia słownego. Na osiągane wyniki wpływała jednak wyłącznie kondycja, a nie siła. Czytaj dalej