Prof. Schmidinger: rak nerki stał się chorobą przewlekłą.

Rak nerki, którego jeszcze kilka lat temu nie można było skutecznie leczyć, jest obecnie chorobą przewlekłą, dzięki zastosowaniu nowych leków tzw. celowanych – powiedziała PAP prof. Manuela Schmidinger z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Prof. Schmidinger, światowej sławy onkolog i hematolog, była gościem V. konferencji edukacyjnej czasopisma „Onkologia w praktyce klinicznej”, która odbywała się w dniach 12-13 marca w Krakowie. Czytaj dalej

Austriacki standard w leczeniu raka nerki.

Dzięki zastosowaniu leczenia celowanego, choroby śmiertelne, jak rak nerki, stają się chorobami przewlekłymi. Profesor Manuela Schmidinger z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu przypomina, że w 2006 roku został zarejestrowany pierwszy lek celowany do terapii raka nerki ? sunitynib, a później pojawiły się trzy kolejne ? sorafenib, bewacizumab i temsirolimus. Najnowszym z nich jest zarejestrowany w czerwcu 2008 roku w USA i w sierpniu 2009 roku w Unii Europejskiej lek o nazwie ewerolimus. Prof. Cezary Szczylik, kierownik Kliniki Onkologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, przypomina, że wkrótce zarejestrowany będzie kolejny lek ? pazopanib, którego wyniki badań zostały opublikowane podczas konferencji ASCO w 2009 roku. Czytaj dalej

Nowotwory nerki i pęcherza źle leczone w Polsce.

Nowotwory nerki i pęcherza są w Polsce źle leczone – alarmowali specjaliści podczas konferencji prasowej, która odbyła się 27 listopada w Warszawie. Jak mówili, pacjenci z rozsianym rakiem nerki nie mają np. dostępu do skutecznych, nowoczesnych terapii, a w przypadku raka pęcherza chorzy za rzadko są poddawani operacjom radykalnym.  Według prof. Wojciecha Pypno, kierownika Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, raki nerki i pęcherza moczowego to jedne z najczęstszych nowotworów. Pod względem częstości występowania, rak pęcherza zajmuje miejsce 4., a rak nerki miejsce 9., ale śmiertelność z jego powodu jest bardzo wysoka. Czytaj dalej

Onkolodzy: badania potwierdzają skuteczność leku na raka nerki.

Lek na raka nerki o nazwie sorafenib wydłuża życie pacjentów z zaawansowaną postacią tego nowotworu – dowodzą wieloletnie badania, w których brali udział również polscy pacjenci. Publikacja na ten temat ukazała się na łamach czasopisma medycznego „Journal of Clinical Oncology”. Brak publikacji „pełnych, końcowych wyników badania” tego leku w recenzowanym czasopiśmie był jednym z argumentów, którymi Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) uzasadniła brak pozytywnych rekomendacji dla programu lekowego z sorafenibem w terapii zaawansowanego raka nerki. Pieniądze na leki objęte takimi programami pochodzą ze środków publicznych. Czytaj dalej

Udowodniono skuteczność innowacyjnych terapii zaawansowanej postaci raka nerki.

Prestiżowy amerykański magazyn Journal of Clinical Oncology opublikował wyniki badania TARGET, które jednoznacznie potwierdziło skuteczność sorafenibu w leczeniu zaawansowanego raka nerki. Na łamach Journal of Clinical Oncology – prestiżowego, specjalistycznego pisma medycznego – zostały opublikowane końcowe wyniki, wieloośrodkowego badania klinicznego TARGET (Treatment Approaches in Renal Cancer Global Evaluation Trial), które ponad wszelką wątpliwość udowodniło skuteczność sorafenibu w leczeniu zaawansowanego raka nerki u chorych, u których wcześniejsze leczenie interferonem alfa lub interleukiną 2 było nieskuteczne lub którzy nie mogą być zakwalifikowani do takiego leczenia. Sorafenib należy do najbardziej innowacyjnych leków, które wyznaczają nowe możliwości i kierunki terapii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Czytaj dalej

Polscy chorzy z rakiem nerki skazani na jeden, mało skuteczny lek.

W Polsce refunduje się tylko jeden lek na raka nerki, który nie jest w stanie pomóc aż 85 proc. chorych z tym nowotworem – alarmowali lekarze onkolodzy konferencji prasowej w Warszawie. Jak przypomniał dr Jakub Żołnierek, ordynator Oddziału Onkologii w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku, rak nerki jest nowotworem rzadkim, gdyż stanowi od 2 do 4 proc. wszystkich nowotworów złośliwych (w Polsce 3-4 proc.). Występuje głównie u mieszkańców krajów północnych; nieco częściej u mężczyzn i u mieszkańców miast. Zajmuje 10 miejsce na liście najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet i 9 miejsce – w przypadku mężczyzn. Czytaj dalej