Alina Pienkowska patronką ośrodka profilaktyki nowotworów w Poznaniu.

Imię Aliny Pienkowskiej – pielęgniarki walczącej o prawa pacjenta, działaczki Wolnych Związków Zawodowych, bohaterki Sierpnia80 – nosi od piątku Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, jedna z najnowocześniejszych poradni wczesnego wykrywania nowotworów. W siedzibie ośrodka odsłonięto tablicę poświęconą Pienkowskiej. „Pamięci Aliny Pienkowskiej – pielęgniarki, działaczki opozycyjnej, bohaterki czasów pierwszej „Solidarności”, uczestniczki strajku w Stoczni Gdańskiej i przewodniczącej Krajowej Sekcji Służby Zdrowia „S”. W uznaniu dla jej odwagi i determinacji w walce o poprawę warunków w służbie zdrowia i poświęcenia dla pacjentów, których dobro stawiała zawsze na pierwszym miejscu” – głosi napis na szklanej tablicy ozdobionej metalowym portretem patronki. Czytaj dalej

Papież Benedykt XVI: rolnictwo ponowną szansą dla cywilizacji.

Nadszedł czas, by ponownie docenić rolnictwo, ale nie w sensie nostalgicznym, ale jako niezastąpione bogactwo przyszłości. Mówił o tym Benedykt XVI w czasie rozważania przed modlitwą Anioł Pański, którą odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie. Papież nawiązał do obchodzonego we Włoszech Dnia Dziękczynienia za Plony. Jego zdaniem światowy kryzys gospodarczy obnażył wiele problemów i teraz domaga się przemyślenia globalnych modeli ekonomicznych, które go spowodowały. ?Jest to wyraźny symptom bieżącego kryzysu, do którego dołączyły się jeszcze inne i dobrze znane trudności, jak utrwalenie dysproporcji między bogatymi i biednymi, skandal głodu, zagrożenie ekologiczne czy problem bezrobocia ? mówił Ojciec Święty. ? W tym kontekście decydujące może być ponowne odkrycie rolnictwa. Proces industrializacji zepchnął na margines tę dziedzinę, która, choć ze swej strony czerpała zyski z nowoczesnej wiedzy i techniki, to jednak straciła na znaczeniu także na płaszczyźnie kulturowej?. Czytaj dalej

Parlament Europejski ma służyć dobru człowieka.

Jeżeli Unia Europejska da adekwatne odpowiedzi polityczne na niepokoje i nadzieje obywateli naszego kontynentu, wypełniać będzie swe pierwotne powołanie. Zwraca na to uwagę prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) w oświadczeniu wydanym 8 czerwca po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stojący na czele rady kard. Péter Erdő z Budapesztu i obaj jej wiceprzewodniczący, kardynałowie Josip Bozanić z Zagrzebia i Jean-Pierre Ricard z Bordeaux, przypominają, że zadaniem nowych deputowanych jest tworzenie w Unii społeczeństwa bardziej sprawiedliwego. Czytaj dalej