Spadek śmiertelności szpitalnej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu.

W ostatnim dziesięcioleciu do 1,9 proc. zmniejszyła się w Polsce ogólna śmiertelność szpitalna, która może być miernikiem jakości leczenia – wykazał raport o sytuacji zdrowotnej ludności Polski opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
W 2003 r. ogólna śmiertelność szpitalna wynosiła 2,3 proc. (łącznie wśród pacjentów hospitalizowanych ze wszystkich przyczyn). W 2006 r. obniżyła się do 2,1 proc., a w 2010 r. – do 1,9 proc. Największy spadek odnotowano w przypadku nowotworów oraz chorób układu krążenia, a zatem tych schorzeń, które są główną przyczyną zgonów. Śmiertelność z powodu wszystkich nowotworów zmniejszyła się z 5 proc. w 2003 r. do 3,5 proc. w 2010 r. Jeśli chodzi o choroby układu krążenia to w tym samem okresie odnotowano spadek z 6,3 proc. do 5,8 proc. Czytaj dalej