Sztuczne płytki krwi.

Dzięki sztucznym płytkom krwi można będzie nie tylko skutecznie tamować krwawienie, ale i przenosić leki czy środki kontrastujące – informuje pismo „Advanced materials”. Płytki krwi (trombocyty) to elastyczne, dyskowate, otoczone błoną komórkową, ale pozbawione jądra komórkowego fragmenty komórek szpiku – megakariocytów, które unoszą się we krwi. Są mniejsze niż krwinki czerwone – mają średnicę od 2 do 4 mikrometrów. Mikrolitr (milimetr sześcienny) ludzkiego osocza zawiera zwykle 150–400 tys. płytek. Płytki odgrywają istotną rolę w procesach krzepnięcia. Jeśli tkanka ulegnie uszkodzeniu, w osoczu rozpoczyna się seria reakcji chemicznych, w wyniku których fibrynogen zostaje przekształcony w cząsteczki fibryny, które zlepiając się tworząc siateczkę zasklepiającą ranę. W tej siatce więzną erytrocyty i trombocyty – w rezultacie powstaje tamujący krwawienie skrzep. Czytaj dalej

Srebro w walce z zakrzepicą- nowy sposób leczenia?

Choć nanotechnologia jest jedną z najmłodszych dziedzin nauki, już dziś widać doskonale jej ogromny potencjał. Stopniowo znajduje ona coraz więcej zastosowań także w badaniach z zakresu medycyny, czego doskonałym przykładem są srebrne nanocząsteczki o działaniu przeciwzakrzepowym, opracowane przez naukowców z uniwersytetu Banaras Hindu w indyjskim mieście Balapur. Czytaj dalej