Senatorowie: niepełnosprawni nie będą zwracać refundacji składek ZUS.

Prowadzący działalność gospodarczą niepełnosprawni nie powinni być zmuszani do zwrotu refundacji z PFRON tylko dlatego, że kilka dni spóźniali się z opłacaniem składki ZUS – taki jest cel przygotowanego w Senacie projektu nowelizacji ustawy w tej sprawie. Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest inicjatywą senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Trafił niedawno do marszałka Senatu i na jednym z najbliższych posiedzeń zajmie się nim cała druga izba. Sprawozdawca projektu senator Jan Filip Libicki (PO) powiedział PAP, że projekt jest odpowiedzią na problem, jaki ma ok. 250 niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą. Czytaj dalej

Ogólnopolska akcja pt. „Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają posłów i senatorów”!

Szanowni Państwo, Piszemy do Was z prośbą o wzięcie udziału w edukacji posłów i senatorów z Waszego województwa na temat zagrożeń GMO. Po naszej ostatniej ogólnopolskiej akcji pt. „Zadaj pytania posłom i senatorom” okazało się, że wielu z nich nie wie co dzieje się na polskiej wsi i nie zdaje sobie sprawy jak wielkim zagrożeniem jest pomysł dopuszczenia w Polsce upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Czytaj dalej

Zadaj pytania Posłom i Senatorom w sprawie GMO!

Szanowni Państwo, prosimy o aktywną pomoc w lobbowaniu/edukowaniu/ posłów i senatorów w ramach akcji: ‚AKCJA SPOŁECZNA PT. „ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM”‚.
!!!Prosimy abyście wysłali list z pytaniami do posłów i senatorów z Waszych województw. List jest pod linkiem

http://icppc.pl/stanowiska/?page_id=87

List należy skopiować jako treść e-maila.
Adresy e-mailowe posłów i senatorów z podziałem na województwa są na: http://icppc.pl/stanowiska/?p=201 Czytaj dalej

Pokojowy protest KOALICJI Organizacje skupione w KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO będą manifestować przed Sejmem w dniu 20 listopada od godziny 9.00 do 11.00.

Prosimy wszystkich członków KOALICJI o aktywny udział! Prosimy wszystkich, którym zależy na zachowaniu Polski wolnej od GMO o przyłączenie się! Pokażmy, że nie oddamy polskiej wsi w ręce korporacji! Domagamy sie od Posłów i Senatorów aby aktywnie wsparli apele i działania
KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO ponieważ ich obowiązkiem jest reprezentować głos swoich wyborców. Czytaj dalej