Senat za dłuższym korzystaniem z papierowej dokumentacji medycznej.

Szpitale i przychodnie będą mogły prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej jeszcze do końca lipca 2017 r. – przewiduje nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, którą w czwartek poparł Senat. Senat nie rekomendował wprowadzenia do ustawy żadnych poprawek. Ustawę poparło 61 senatorów, jeden był przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu. Czytaj dalej

W Senacie m.in. o darmowych lekach dla seniorów.

Przepisy dotyczące darmowych leków dla seniorów – to jedna z inicjatyw legislacyjnych Senatu, które znalazły się w porządu posiedzenia tej izby, rozpoczynającym się w czwartek. W planach dwudniowych obrad jest też m.in. rozpatrzenie nowelizacji ustawy umożliwiającej prowadzenie lekkich motocykli osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B. Bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób pobierających najniższą emeryturę lub rentę, które ukończyły 75. rok życia – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przygotowany przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W uzasadnieniu napisano, że dotyczyłoby to ok. 108 tys. osób, a koszty z tym związane wyniosłyby ok. 214 mln zł rocznie. Czytaj dalej

W Senacie drugie czytanie projektu ws. darmowych leków dla seniorów.

Bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób pobierających najniższą emeryturę lub rentę, które ukończyły 75. rok życia – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, którego drugie czytanie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Senatu. Z inicjatywą przyznania wszystkim emerytom i rencistom bezpłatnych leków wystąpiło do Senatu Stowarzyszenie „Dzieci wojny” oraz dwie osoby prywatne. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, ograniczając jednak prawo do darmowych leków do osób po 75. roku życia i o najniższych świadczeniach. Czytaj dalej

Senat nie wniósł poprawek do ustawy o składkach zdrowotnych rolników.

Senat nie wniósł w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o składkach zdrowotnych rolników. Zgodnie z nowymi przepisami za rolników, których gospodarstwo jest mniejsze niż sześć hektarów, składka będzie opłacana z budżetu. Głosowało 77 senatorów, 51 było za, a 26 przeciw. Czytaj dalej

Senat/ Bez poprawek do ustawy ws. aneksowania umów z NFZ.

Umożliwienie NFZ aneksowania umów ze świadczeniodawcami na 2014 r., bez konieczności przeprowadzania nowych konkursów – to jedno z założeń nowelizacji ustawy o świadczeniach, do której Senat nie wprowadził w czwartek poprawek. Nowela trafi teraz do prezydenta. Z końcem tego roku kończy się znaczna część wieloletnich umów NFZ ze świadczeniodawcami. Ponieważ nadal nie ma nowych rozporządzeń ministra zdrowia określających koszyki świadczeń, NFZ nie może wydać zarządzeń stanowiących podstawę do ogłoszenia postępowań konkursowych, aby wyłonić szpitale i przychodnie, udzielające świadczenia w ramach kontraktów z NFZ w 2014 r. Rozwiązaniem byłoby więc aneksowanie obecnie obowiązujących umów. Czytaj dalej

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli Prawa farmaceutycznego.

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która ma zwiększyć efektywność monitorowania niepożądanych działań produktów leczniczych. Poprawki Senatu mają charakter doprecyzowujący, nie zmieniają najważniejszych zapisów ustawy. Większość wprowadzonych poprawek dotyczyła ujednolicenia terminologii. Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają zmniejszyć liczbę powikłań polekowych oraz zgonów spowodowanych niepożądanym działaniem medykamentów. Nowela dostosowuje polskie przepisy do prawa Unii Europejskiej. Czytaj dalej

Eksperci: badania genetyczne wymagają uregulowania w ustawie.

Badania genetyczne wymagają szybkiego uregulowania w odrębnej ustawie – przekonywali eksperci podczas wtorkowego posiedzenia senackiej komisji zdrowia. Specjalny zespół specjalistów m.in. z zakresu genetyki przygotował założenia do projektu takiej ustawy. „Konieczność prawnego uregulowania zasad wykonywania diagnostyki genetycznej w Polsce jest podnoszona przez środowisko genetyków od wielu lat” – podkreślił prof. Michał Witt, przewodniczący Zespołu ds. Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania – powołanego w 2011 r. przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Czytaj dalej

W Senacie konferencja o systemie opieki zdrowotnej.

Potrzebna jest nie rewolucja, ale korekty systemu opieki zdrowotnej – przekonywał w czwartek w Senacie wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki podczas debaty „Zdrowie Polaków 5.10.15″. Przedstawiciele opozycji wskazywali zaś na potrzebę gruntownych zmian systemu. Inicjatorem debaty poświęconej sytuacji w służbie zdrowia był wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wyjaśnił, że debata została tak nazwana, bo odbywa się 5 lat po „białym szczycie”, 10 lat po wprowadzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 15 lat po zmianie finansowania opieki zdrowotnej z budżetowego na ubezpieczeniowy. Czytaj dalej

Wcześniaki w Senacie. Relacja z posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia.

Nie powinno być kryterium finansowego, kiedy chodzi o ratowanie życia, a w przypadku wcześniaków o to właśnie chodzi – apelował senator Stanisław Jurcewicz podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia 19 marca b.r., podczas którego poruszono temat opieki nad wcześniakami. To drugi raz, po posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, która odbyła się w styczniu tego roku, kiedy parlamentarzyści chcieli przyjrzeć się sytuacji dzieci urodzonych przedwcześnie. Czytaj dalej

Senat: komisje za przymusowym podawaniem leków nietrzeźwym.

Senackie komisje w poniedziałek (7 stycznia) nie zgodziły się, aby z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości usunąć zapis umożliwiający przymusowe podawanie leków osobom przebywającym w izbach wytrzeźwień oraz ich izolację. Senatorowie nie poparli poprawki w tej sprawie. Komisje zdrowia oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej wprowadziły do nowelizacji kilka poprawek doprecyzowujących. Najważniejsza z nich zakłada usunięcie zapisu mówiącego o środkach technicznych używanych do unieruchomienia osób przebywających w izbach wytrzeźwień. Poprawka ta ogranicza te środki wyłącznie do tych, które wymieniono w ustawie. Inna z poprawek przewiduje, że w protokole z doprowadzenia osoby nietrzeźwej do izby wytrzeźwień, policyjnej izby zatrzymań, szpitala, miejsca zamieszkania, musi znajdować się jej imię i nazwisko. Czytaj dalej

Przeciwnicy GMO protestowali przed Pałacem Prezydenckim.

Przeciwnicy organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), w tym także celebryci, protestowali w niedzielę przed Pałacem Prezydenckim przeciwko uchwalonej niedawno przez Sejm ustawie o nasiennictwie. „Nasza manifestacja ma na celu skłonienie pana prezydenta Komorowskiego do tego, aby zawetował ustawę o nasiennictwie” – powiedziała jej organizatorka Lena Huppert z koalicji „Polska wolna od GMO”. Żeby ustawa, uchwalona przez Sejm 9 listopada, trafiła do prezydenta, swoje stanowisku musi jeszcze wyrazić Senat. Według informacji zawartych na stronie internetowej izby, stanie się to na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na czwartek i piątek. „Nowe brzmienie ustawy, które zostało przegłosowane już w Sejmie, zostało pozbawione wszelkich zapisów na temat genetycznie modyfikowanych organizmów” – uzasadniała swój sprzeciw Huppert. „Najmocniejsze, najbogatsze kraje Europy mają u siebie zakazy genetycznie modyfikowanej żywności” – podkreśliła. Czytaj dalej

Senat za zakazem podawania alkoholu na stadionach.

Senat w głosowaniu nad poprawkami do nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym na Euro 2012, poparł poprawkę PiS, która zakazuje podawania alkoholu m.in. na stadionach piłkarskich.
Wcześniej w noweli był zapis umożliwiający podawanie niskoprocentowych napojów, zawierających do 3,5 proc. alkoholu podczas imprez masowych, z wyjątkiem imprez o podwyższonym ryzyku. Czytaj dalej

Senat zakończył głosowanie nad ustawą o nasiennictwie.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Senacie zakończyły się głosowania nad ustawą o nasiennictwie. Senat przyjął tę ustawę bez poprawek. Obecnych było 87 senatorów, za ustawą bez żadnych poprawek głosowało 45, przeciw 36, wstrzymało się 6. Nowa ustawa o nasiennictwie otwiera Polskę na uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion.
Mieliśmy nadzieję, że Senatorowie wykażą się większym poczuciem obowiązku ochrony zdrowia społeczeństwa, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa (które stanowi 80% rolnictwa) oraz dziedzictwa biologiczno-kulturowego polskiej wsi. Czytaj dalej

Z pijanymi trzeba ostro!

Nakaz dożywotniego pozbawienia prawa jazdy nietrzeźwego kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek, zawiera nowelizacja prawa rozpatrzona w środę przez Senat. Zmianę oceniono pozytywnie, zgłoszono tylko redakcyjne poprawki. Według uchwalonej na początku stycznia przez Sejm nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego i Prawa ochrony środowiska m.in. nietrzeźwy kierowca, skazany prawomocnie za wypadek, którego skutkiem była czyjaś śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, ma być na zawsze pozbawiony prawa jazdy. Od zastosowania przepisu sąd będzie mógł odstąpić jedynie w „wyjątkowych wypadkach” uzasadnionych „szczególnymi okolicznościami”. Czytaj dalej

Czy senior pokieruje autem, jak mu lekarz pozwoli?

Senat rozpoczął dyskusję o obowiązkowych badaniach lekarskich dla starszych kierowców. Tylko w 2009 roku w Wielkopolsce kierowcy po 60. roku życia na około 900 wypadków byli sprawcami w około 100 przypadkach. W przypadku kolizji sprawcami byli w 400 na 5000 zdarzeń. Pomysł senatora raczej nie przysporzy mu popularności w środowiskach seniorskich. ? Seniorzy przyjmują leki, które często opóźniają reakcje. Z wiekiem słabiej widzą i słyszą. Statystyki wskazują, że kolizje z udziałem kierowców seniorów zdarzają się najczęściej w sytuacji, gdy trzeba szybko podjąć decyzję ? przekonuje pilski senator Mieczysław Augustyn, który zainicjował publiczną dyskusję. Czytaj dalej

Ogólnopolska akcja pt. „Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają posłów i senatorów”!

Szanowni Państwo, Piszemy do Was z prośbą o wzięcie udziału w edukacji posłów i senatorów z Waszego województwa na temat zagrożeń GMO. Po naszej ostatniej ogólnopolskiej akcji pt. „Zadaj pytania posłom i senatorom” okazało się, że wielu z nich nie wie co dzieje się na polskiej wsi i nie zdaje sobie sprawy jak wielkim zagrożeniem jest pomysł dopuszczenia w Polsce upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Czytaj dalej

Biskupi zaapelowali o roztropność w uchwalaniu ustaw o sprzedaży alkoholu.

W komunikacie z 347. zebrania plenarnego Episkopatu biskupi wyrazili nadzieję, że w dalszych etapach procesu legislacyjnego posłowie, tak jak senatorowie, wezmą odpowiedzialność za godne i bezpieczne życie Polaków. W ten sposób biskupi wyrazili swoje zatroskanie o trzeźwość narodu. Czytaj dalej