Przyszły ksiądz musi być okazem zdrowia?

Lista przeciwwskazań medycznych eliminujących kandydata do seminarium duchownego jest długa: cukrzyca, problemy z prawą dłonią, brak kciuka lub palca wskazującego, problemy ruchowe, np. z kolanami, niedowidzenie, niedosłyszenie oraz… impotencja. O jakie jeszcze schorzenia chodzi? Prawnik Sądu Metropolitalnego w Poznaniu ks. dr Stanisław Hedeszyński ich nie wymienia; mówi ogólnie, że są to choroby, które mogą wśród wiernych siać zgorszenie. Stan zdrowia kandydata do seminarium bada najpierw lekarz w przychodni. Zaświadczenie jest następnie weryfikowane przez lekarza seminaryjnego, który zleca bardziej szczegółowe badania. Czytaj dalej