Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła tzw. pakiet kolejkowy.

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła w środę późnym wieczorem projekty ustaw z tzw. pakietu kolejkowego. Sposobem procedowania oburzone były samorządy lekarski i pielęgniarski, które zarzucały posłom i przedstawicielom rządu, że ich rola jest marginalizowana. Komisja zdrowia w środę drugi dzień pracowała nad projektami ustaw z tzw. pakietu kolejkowego. Chodzi o projekty nowelizacji ustaw: o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz o zawodzie pielęgniarki i położnej, a także o konsultantach w ochronie zdrowia. W środę po godz. 23 po szczegółowym omówieniu, posłowie przyjęli projekty. Czytaj dalej

Sejmowa komisja przyjęła sprawozdanie ws. noweli dotyczącej zmian w POZ.

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła w środę sprawozdanie podkomisji na temat projektu noweli, która umożliwi otwieranie młodym pediatrom wraz z internistami praktyk podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i podpisywanie umowy z NFZ. Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Umożliwi on lekarzom pediatrom i internistom po zrobieniu specjalizacji otwieranie samodzielnych poradni POZ i podpisywanie umów z NFZ. Czytaj dalej

Sejmowa komisja zdrowia negatywnie o zmianie planu NFZ na 2013 r.

Sejmowa komisja zdrowia negatywnie zaopiniowała we wtorek projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. Projekt zakłada wzrost przychodów z dotacji z budżetu państwa na leczenie osób nieubezpieczonych o blisko miliard. Zmian w planie finansowym NFZ może dokonać minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów po zaopiniowaniu przez sejmowe komisje zdrowia oraz finansów publicznych. Jednak opinie te nie są wiążące. Komisja finansów ma zebrać się w tej sprawie we wtorek wieczorem. Czytaj dalej

Sejmowa komisja zdrowia: konieczna edukacja ws. szczepień przeciw grypie.

O przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej ws. szczepień przeciw grypie wystąpiła sejmowa komisja zdrowia w dezyderacie skierowanym do Ministerstwa Zdrowia. Adresatami akcji mają być głównie rodzice, wychowawcy i nauczyciele. W dezyderacie zapisano, że akcja informacyjna konieczna jest m.in. w związku ze wzmożoną aktywnością ruchów „antyszczepionkowych”, które kwestionują skuteczność szczepionek przeciw grypie. Posłowie chcą także edukacji zdrowotnej w szkołach. Czytaj dalej

Sejmowa komisja za projektem dot. kompleksowości świadczeń zdrowotnych.

Sejmowa komisja zdrowia poparła w środę rządowy projekt noweli wprowadzający kompleksowość jako kolejne kryterium otrzymania kontraktu z NFZ przez przychodnie i szpitale. Komisja przyjęła też m.in. poprawkę przesuwającą termin obowiązku ubezpieczania się przez szpitale. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz innych ustaw, przygotowany przez resort zdrowia, przewiduje wprowadzenie do ustawy pojęcia „ciągłości” i „kompleksowości” – jako kolejnych kryteriów oceny ofert złożonych w konkursie na zawarcie umowy z NFZ. Jak uzasadnia resort chodzi o premiowanie tych świadczeniodawców, którzy zapewniają pacjentowi możliwość realizacji procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w ramach jednej placówki. Czytaj dalej

Sejmowa komisja zdrowia za cięciami budżetowymi.

Zmniejszenie wydatków na zdrowie o ponad 80 mln zł zakłada projekt nowelizacji ustawy budżetowej, który w czwartek wieczorem pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja zdrowia. Po dokonaniu cięć z budżetu państwa na zdrowie będzie przeznaczonych ponad 3,7 mld zł. Z projektu nowelizacji wynika, że ograniczenie wydatków będzie dotyczyło głównie dofinansowania inwestycji szpitali klinicznych, innych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Czytaj dalej

Neumann: dodatkowe ubezpieczenia to będzie system wspomagający.

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne mają być systemem wspomagającym, a nie zastępującym dla systemu opartego na publicznym płatniku – zapewniał w środę wiceminister zdrowia Sławomir Neumann podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia. Posłowie, zwłaszcza opozycyjni, domagali się szczegółów i konkretów dotyczących planów resortu odnośnie wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń. Neumann poinformował, że „to dopiero początek prac nad wprowadzeniem takiego rozwiązania”, więc nie ma jeszcze szczegółów. „Mówiliśmy, że rozpoczynamy prace, a nie, że przedstawiamy projekt” – dodał. Czytaj dalej

Komisja zdrowia chce, by rząd zajął się problemem żółtaczki typu C.

Utworzenia przesiewowego programu wykrywania wirusowego zapalenia wątroby, czyli żółtaczki typu B i C, oraz rozszerzenia programu lekowego o nowoczesne terapie – chce sejmowa komisja zdrowia. Kieruje w tej sprawie dezyderat do rządu. „Mamy do czynienia z pierwszą chorobą przewlekłą, którą można całkowicie zatrzymać, wyeliminować, a nawet cofnąć zaistniałe zmiany” – podkreślił kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Robert Flisiak na środowej konferencji prasowej w Sejmie. Czytaj dalej

Wcześniaki w Sejmie. Relacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia.

W Polsce w 2011 roku urodziło się 390.000 dzieci, 6% z nich urodziło się przed planowanym terminem, ale 1,5% to dzieci, które są największym wyzwaniem dla neonatologów. Ta bowiem grupa dzieci obarczona jest największą zachorowalnością
i umieralnością. To dzieci z ekstremalnie małą masą urodzeniową, często nie większą niż 800 gramów. Aby takie dzieci mogły wykorzystać wszystkie swoje możliwości uszczuplone przez poród przedwczesny i nadrobić, to co się da nadrobić, muszą mieć specjalną opiekę poszpitalną. My neonatolodzy chcemy stworzyć i podjąć się koordynacji takiej opieki. Mamy już wstępną akceptację Ministerstwa Zdrowia i NFZ. – powiedziała prof. dr hab. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii, podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia 24 styczna b.r., gdzie zaprezentowano projekt programu kompleksowej, specjalistycznej opieki poszpitalnej nad wcześniakami. Po raz pierwszy parlamentarzyści zechcieli wysłuchać głosu ekspertów medycznych i rodziców w tej sprawie. Na posiedzeniu nie zabrakło również „Koalicji dla wcześniaka”. Czytaj dalej

Sklepy zielarsko- medyczne znalazły się w tragicznej sytuacji i stoją na skraju bankructwa!

POLSKA IZBA Katowice, dnia, 05.05.2010r.
ZIELARSKO-MEDYCZNA
I DROGERYJNA
W KATOWICACH
W wyniku ograniczeń wprowadzonych w drodze rozporządzeń przez
Ministerstwo Zdrowia, sklepy zielarsko-medyczne znalazły się w tragicznej sytuacji i stoją na skraju bankructwa. Polska Izba Zielarsko-Medyczna i Drogeryjna podjęła szereg prób mających zapobiec likwidacji sklepów, a co za tym idzie pogorszeniu sytuacji ekonomicznej producentów leków roślinnych , plantatorów ziół i producentów zdrowej żywności. Nasze starania rozwiązania problemów w drodze dialogu spełzły na niczym. Ministerstwo Zdrowia nie odpowiada na nasze próby porozumienia się i stoi na twardym stanowisku, które nieuchronnie musi doprowadzić do likwidacji sklepów zielarsko-medycznych. Czytaj dalej

500 zł mandatu za palenie w niedozwolonym miejscu?

Sejmowa Komisja Zdrowia zaproponowała zmiany do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 500 zł mandatu za palenie w niedozwolonym miejscu, 5 tys. zł grzywny za nieoznaczenie lokalu czy pojazdu informacją o zakazie palenia, zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych przez internet, umożliwienie produkcji i wprowadzania do obrotu tzw. e-papierosów: takie m.in. rozwiązania zaproponowała komisja. Czytaj dalej

Sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła walkę z dopalaczami.

Sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad zapisami ustawowymi zakazującymi handlu tzw. dopalaczami, czyli substancjami zawierającymi benzylopiperazynę. Posłowie chcą znowelizować w tym celu ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Znowelizowany ma zostać załącznik do ustawy, który zawiera listę substancji psychotropowych. Nowelizacja jest m.in. konsekwencją decyzji Rady Unii Europejskiej z marca ubiegłego roku, która stwierdza, że wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu objęcia benzylopiperazyny kontrolą oraz sankcjami karnymi. Czytaj dalej