Sejm zajmie się tzw. pakietem kolejkowym.

Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejm zajmie się trzema projektami ustaw z tzw. pakietu kolejkowego. Główne założenia pakietu to poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych. Posłowie rozpatrzą projekty nowelizacji ustaw: o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz o zawodzie pielęgniarki i położnej, a także o konsultantach w ochronie zdrowia. Dwa pierwsze zostały przyjęte przez rząd 10 czerwca; trzeci – tydzień później. Czytaj dalej

Sejm: projekt ustawy o GMO trafi do komisji ochrony środowiska.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o GMO trafi do sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa – zdecydowali we wtorek posłowie w głosowaniu. Celem projektu jest zwiększenie ochrony przed szkodliwym wpływem GMO. Projekt „przewiduje wyłącznie możliwość testowania organizmów GM w laboratoriach” – podkreślił przed głosowaniem minister środowiska Maciej Grabowski. Czytaj dalej

Premier: rząd przyjął projekty z tzw. pakietu kolejkowego.

Poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych – to główne założenia przyjętego we wtorek przez rząd pakietu kolejkowego. W ciągu dwóch tygodni projekty powinny trafić do Sejmu – poinformował premier Donald Tusk. Chodzi o projekty nowelizacji ustaw: o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz o zawodzie pielęgniarki i położnej. Tusk podkreślił, że jednym z głównych celów zmian jest „wyjęcie ze zwykłego trybu leczenia pacjentów onkologicznych”. Pacjent taki miałby gwarancję szybkiej diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Czytaj dalej

Konferencja w Sejmie: osoby głuche w Polsce są dyskryminowane.

Osoby głuche w Polsce są dyskryminowane w dostępie do urzędów, sądów, lekarzy, w szkołach i na rynku pracy; polskie przepisy dotyczące głuchych są przestarzałe, brakuje tłumaczy naturalnego języka migowego – mówili uczestnicy sobotniej konferencji w Sejmie. Organizatorem spotkania był Twój Ruch oraz Ruch Społeczny Głuchych i Ich Przyjaciół (RSGiIP). W konferencji wzięło udział kilkaset osób. Czytaj dalej

PSL chce szybszego wprowadzenia zakazu sprzedaży w szkołach niezdrowej żywności.

              Politycy PSL zaapelowali we wtorek (19 listopada) do marszałek Sejmu Ewy Kopacz o przyspieszenie prac nad projektem ustawy, który przewiduje wycofanie tzw. żywności śmieciowej ze szkół i przedszkoli. Pytają dlaczego projekt tak długo jest w sejmowej „zamrażarce”.

Szef klubu PSL Jan Bury na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie zaznaczył, że projekt ustawy zakazującej reklamy i sprzedaży tzw. żywności śmieciowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach został złożony w Sejmie przez PSL pod koniec września 2012 r. Obecnie – według Burego – jest on przetrzymywany w sejmowej „zamrażarce”. Czytaj dalej

Projekt noweli dot. POZ skierowany do komisji zdrowia.

Rządowy projekt noweli, która umożliwi młodym lekarzom pediatrom i internistom otwieranie samodzielnych praktyk podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), został po czwartkowej debacie w Sejmie skierowany do dalszych prac w komisji zdrowia. W czwartek odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rządowa propozycja ma umożliwić lekarzom pediatrom i internistom otwieranie samodzielnych praktyk POZ. Czytaj dalej

Sejm przyjął ustawę umożliwiającą NFZ aneksowanie umów (aktl.)

Sejm znowelizował w piątek ustawę, która ma m.in. umożliwić NFZ aneksowanie umów ze świadczeniodawcami na 2014 r., bez konieczności przeprowadzania nowych konkursów. Przed głosowaniem dyskutowano na temat jakości prawa stanowionego przez Sejm. Nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmianę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poparło 228 posłów, 137 było przeciw, a 60 wstrzymało się od głosu. Czytaj dalej

Sejm przyjął ustawę umożliwiającą NFZ aneksowanie umów.

Sejm znowelizował w piątek ustawę, która ma m.in. umożliwić NFZ aneksowanie umów ze świadczeniodawcami na 2014 r., bez konieczności przeprowadzania nowych konkursów. Przed głosowaniem dyskutowano na temat jakości prawa stanowionego przez Sejm. Nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poparło 228 posłów, 137 było przeciw, a 60 wstrzymało się od głosu. Czytaj dalej

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli Prawa farmaceutycznego.

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która ma zwiększyć efektywność monitorowania niepożądanych działań produktów leczniczych. Poprawki Senatu mają charakter doprecyzowujący, nie zmieniają najważniejszych zapisów ustawy. Większość wprowadzonych poprawek dotyczyła ujednolicenia terminologii. Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają zmniejszyć liczbę powikłań polekowych oraz zgonów spowodowanych niepożądanym działaniem medykamentów. Nowela dostosowuje polskie przepisy do prawa Unii Europejskiej. Czytaj dalej

Sejm uchwalił nowelę Prawa farmaceutycznego.

Zwiększenie efektywności monitorowania niepożądanych działań produktów leczniczych – to główne założenie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, którą w piątek uchwalił Sejm. Za przyjęciem noweli głosowało 296 posłów, nie było głosów przeciwko, a 15 posłów wstrzymało się od głosu. Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają zmniejszyć liczbę powikłań polekowych oraz zgonów spowodowanych niepożądanym działaniem medykamentów. Czytaj dalej

Sejm za wydłużeniem terminu opracowania programów kształcenia pielęgniarek.

Sejm zgodził się w piątek na wydłużenie o dwa lata terminu na opracowanie nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pierwotny termin, wyznaczony przez nowelizację ustawy, mija 23 sierpnia. Za taką zmianą w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej było 439 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W 2011 r. nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wyznaczyła dwuletni termin na opracowanie nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Mimo że termin ten wygasa 23 sierpnia 2013 r., odpowiedzialne za opracowanie programów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ich nie przygotowało. Czytaj dalej

Speckomisja bez opinii ws. zmian dot. zwolnień lekarskich dla mundurowych.

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych nie wydała opinii w sprawie rządowego projektu, który zakłada obniżenie zasiłków chorobowych dla funkcjonariuszy służb mundurowych ze 100 do 80 proc. wynagrodzenia – poinformował przewodniczący komisji Marek Opioła (PiS). Podczas czwartkowego posiedzenia głosowano nad wnioskiem o negatywną opinię dla projektu, który nie uzyskał większości komisji; potem głosowano nad wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie rządowych zmian – również nie było większości, by przyjąć taką opinię. W głosowaniach wzięło udział sześciu posłów – po trzech głosowało za każdym projektem i po trzech przeciwko. Czytaj dalej

MZ: była analiza konstytucyjności ustawy o działalności leczniczej.

Projekt ustawy o działalności leczniczej, w sprawie której Rada Warszawy chce wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego, był analizowany, również w zakresie konstytucyjności, przez biura prawne Sejmu, Senatu i Prezydenta RP – zapewnił resort zdrowia. Rada Warszawy jednomyślnie zdecydowała w czwartek, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej ustawy z konstytucją. Według władz stolicy ustawa zmusza samorząd do pokrywania kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych. Czytaj dalej

Sejm uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem.

Osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia; nie mogą podlegać dyskryminacji – stanowi Karta Praw Osób z Autyzmem, którą w piątek uchwalił Sejm. Posłowie jednogłośnie poparli uchwałę w sprawie Karty Praw Osób z Autyzmem – głosowało za nią 446 osób. W Karcie zapisano, że osoby z autyzmem mają prawo do pełnego rozwinięcia własnych możliwości, wykorzystania szans życiowych i pełnienia ról społecznych. Autorzy Karty chcą także, by takie osoby otrzymywały odpowiednią diagnozę i opinię medyczną, pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną. Czytaj dalej

Sejm uprościł procedurę ubiegania się o ponowne objęcie leku refundacją.

Sejm znowelizował w piątek ustawę refundacyjną. Nowela, której projekt zgłosili posłowie PO, ma uprościć proces wnioskowania o ponowne objęcie refundacją leku, a tym samym sprawić, że na liście refundacyjnej pozostanie ok. 2,5 tys. medykamentów. Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 288 posłów, nie było głosów przeciwko, a 144 posłów wstrzymało się od głosowania. Czytaj dalej

Sejmowa komisja zdrowia za zmianami w ustawie refundacyjnej.

Sejmowa komisja zdrowia jednogłośnie poparła w środę poselski projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Ma on uprościć proces wnioskowania o ponowne objęcie refundacją leku, a tym samym sprawić, że na liście refundacyjnej pozostanie ok. 2,5 tys. medykamentów. Zgodnie z ustawą refundacyjną, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., decyzje o objęciu refundacją części leków zostały podjęte na okres 24 miesięcy i wygasają 31 grudnia. Firmy farmaceutyczne chcące, by ich produkty nadal znajdowały się na liście refundacyjnej, muszą do końca czerwca ponownie składać wnioski do Ministerstwa Zdrowia. Czytaj dalej

Neumann: ustawa decentralizująca NFZ w tym roku w Sejmie.

Ustawa decentralizująca Narodowy Fundusz Zdrowia w tym roku będzie procedowana w Sejmie – zapewnił w poniedziałek wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Prace nad ustawą przeciągają się z powodu – jak mówił – potrzeby szerokich konsultacji społecznych. Jeszcze w styczniu Neumann zapowiadał, że resort chce, by projekt wiosną trafił do parlamentu, a ustawa weszła w życie w sierpniu. W poniedziałek wiceminister przedstawiał założenia projektu radnym Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach. Zakłada on m.in. likwidację centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i kładzie nacisk na kreowanie w regionach polityki zdrowotnej, adekwatnej do ich różnych potrzeb. Czytaj dalej