Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka – zalecenia NCCN (National Comprehensive Cancer Network).

Najważniejszym czynnikiem umożliwiającym zmniejszenie umieralności na raka sutka, jest wczesne wykrycie choroby. Podjęcie decyzji klinicznych ułatwiają zalecenia amerykańskiej organizacji National Comprehensive Cancer Network (NCCN), dotyczące badań przesiewowych stosowanych w celu wczesnego wykrycia raka sutka. Czytaj dalej