Bezpłatny węgiel skrócił Chińczykom życie.

Chińska polityka bezpłatnego rozdawania węgla do ogrzewania skróciła życie mieszkańców północnych regionów tego kraju o 5,5 roku – informuje pismo „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Zespół naukowców z USA, Chin i Izraela przeanalizował dane dotyczące zanieczyszczenia środowiska oraz zgonów w 90 miastach na północy i południu Chin w latach 1981-2000. Szczególną uwagę zwrócono na typowy dla dymu i sadzy tzw. całkowity pył zawieszony (TSP). Czytaj dalej

Sześć państw chce ograniczyć emisję metanu, sadzy i HFC.

Stany Zjednoczone, Bangladesz, Kanada, Meksyk, Ghana i Szwecja utworzyły koalicję, która pod kierunkiem Programu Środowiskowego ONZ będzie prowadziła działania mające na celu zmniejszenie emisji innych niż dwutlenek węgla zanieczyszczeń, przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego.

Przed miesiącem informowaliśmy, że naukowcy z Goddard Institute for Space Studies opublikowali wyniki badań, z których wnika, że można niemal natychmiastowo spowolnić globalne ocieplenie redukując emisję metanu i sadzy. Wprowadzenie tego pomysłu w życie jest o tyle proste, że wystarczy wyeliminować zaledwie 14 źródeł metanu i sadzy, by uzyskać znaczącą poprawę. Ponadto, w przeciwieństwie do propozycji eliminacji dwutlenku węgla, ograniczenie emisji metanu i sadzy nie pociągnie ze sobą tak wysokich kosztów i nie zagrozi rozwojowi gospodarczemu szczególnie słabiej rozwiniętych państw. Czytaj dalej

Metan z Oceanu Arktycznego.

Prowadzone przez trzy lata badania wskazują, że w obecnie obowiązujących modelach klimatycznych trzeba będzie zmienić dane dotyczące emisji metanu z wód Oceanu Arktycznego. Okazuje się bowiem, że uwalniają one ?znaczące ilości” tego gazu.
Badania prowadzono za pomocą specjalnie wyposażonego samolotu, który odbył serię lotów pomiędzy biegunami. Jego zadaniem było mierzenie koncentracji gazów cieplarnianych oraz sadzy na różnych wysokościach, w różnych miejscach i o różnych porach roku.
Program miał pozwolić na stworzenie przekrojowego modelu atmosfery. Znaleźliśmy coś, czego wcześniej nie podejrzewaliśmy – mówi profesor Steven Wofsy z Uniwersytetu Harvarda. Czytaj dalej

Prywatny przemysł kosmiczny a zmiany klimatu.

W Geophysical Research Letter ukazał się artykuł, którego autorzy ostrzegają, że błyskawicznie rozwijający się przemysł turystyki kosmicznej może wpłynąć na… zmianę klimatu naszej planety.
Z badań firmy Aerospace Corporation wynika, że jeśli wskutek rozwoju tego typu turystyki rocznie będzie dochodziło do startu 1000 pojazdów kosmicznych, to w wysokich partiach atmosfery pojawią się olbrzymie ilości sadzy pozostającej tam przez długi czas. To może spowodować wzrost średnich temperatur na obszarach polarnych o 1 stopień Celsjusza i zmniejszenie powierzchni lodów o 5-15 procent.
Istnieją granice odnośnie ilości materiału, który ludzkość może pozostawić na orbicie bez wywierania znacznego wpływu na planetę – mówi Martin Ross, jeden z autorów badań. Czytaj dalej

Pokłady sadzy zagrażają lodowcom Himalajów

Sadze przechowywane w tybetańskich lodowcach mają znaczący wpływ na zanikanie największych niepolarnych mas lodu, wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z NASA i Chińskiej Akademii Nauk. Sadza absorbuje promieniowanie słoneczne i może przyspieszyć topnienie lodu. Czytaj dalej