Nadzieja rodzi się w hospicjum- kwitnie w wolontariacie! 580,47 zł zebrano na wczorajszym 65 spotkaniu „Na skrzydłach po drabinie”.

Podczas wczorajszego spotkania w Restauracji „Bristol” w Tarnowie, poprosiłem Uczestników, którym rozdawałem gratis książkę o mojej 25- letniej działalności na rzecz zdrowego stylu życia, zdrowej żywności i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, by wzamian wrzucili do skarbonki wolne datki na rzecz Tarnowskiego Hospicjum Domowego przy Mojej Parafii XX Misjonarzy w Tarnowie- www.familia.tarman.pl. Przed chwilką dowiedziałem się , że po komisyjnym otwarciu skarbonki znaleziono w niej 580, 47 zł. Wolontariuszki, które wczoraj kwestowały bardzo sie ucieszyły tym darem serca, zebranym w rekordowym czasie kilku minut!……. Czytaj dalej