Bezprawnie ograniczają pacjentom dostęp do wyników badań!

Niektóre lecznice nie chcą dawać pacjentom wyników badań przed wizytą u lekarza, który je zlecił. Nie można uzależniać dostępu pacjenta do wyników jego badań od wizyty u lekarza specjalisty, który te badania zlecił. Lecznice, które to robią, działają bezprawnie – uważa rzecznik praw pacjenta. RPP Krystyna Barbara Kozłowska przypomina zasady wynikające z przepisów prawa. Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. To oznacza, że podczas wyznaczonej wizyty, lekarz, który skierował pacjenta na badanie, powinien mieć jego wyniki. – Jeżeli jednak pacjent chce zapoznać się z wynikami badania wcześniej niż podczas wizyty u lekarza, ma do tego prawo. Zgodnie z rozporządzeniem wyniki badań stanowią bowiem część dokumentacji medycznej pacjenta – przypomina Krystyna Barbara Kozłowska. Czytaj dalej

„Gazeta Polska Codziennie”: Rzecznik broni pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska bierze pod lupę sprawę przychodni zamykających drzwi do poczekalni przed pacjentami, którzy od świtu stoją w kolejce po numerek do lekarza. To efekt publikacji „Gazety Polskiej Codziennie”. RPP podjął działania wyjaśniające związane z opisanym przez państwa problemem i wystąpił o wyjaśnienia do przychodni – poinformowała „GPC” rzecznik prasowa RPP Karolina Laskowska. Czytaj dalej

Rzecznik Praw Pacjenta: w 2012 r. wzrosła liczba zgłoszeń od pacjentów.

W 2012 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta odnotowało znacznie więcej zgłoszeń od pacjentów niż w poprzednim roku – poinformowała RPP Krystyna Kozłowska na środowym posiedzeniu komisji zdrowia, podsumowując działalność biura za ubiegły rok. Jak oceniła Kozłowska, wzrost liczby zgłoszeń wynika z większej świadomości pacjentów o przysługujących im prawach oraz większej wiedzy o działalności biura RPP. Czytaj dalej

Rzecznik praw pacjenta: każdy może zgłosić niepożądane działanie leków.

Każdy pacjent ma prawo zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego – przypomina rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska. Zgłoszenia można kierować m.in. do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Kozłowska podkreśliła, że w imieniu pacjenta zgłoszenia może dokonać także jego przedstawiciel ustawowy bądź opiekun. Niepożądane działania leków można zgłaszać również do osób wykonujących zawód medyczny i podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu. Czytaj dalej

Wakacyjne porady Rzecznika Praw Pacjenta.

Wyjeżdżając za granicę, nie zapomnij o karcie ubezpieczenia EKUZ, zadbaj o zapas przyjmowanych leków, upoważnij krewnych opiekującym się twoim dzieckiem do wyrażania zgody na jego leczenie – radzi biuro Rzecznika Praw Pacjenta w „Wakacyjnym poradniku pacjenta”. Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta. Biuro RPP podkreśla, że na czas urlopu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej powinien być wyznaczony jego zastępca.
Przypomina także, że każdy ubezpieczony w trakcie pobytu poza miejscem zamieszkania może udać się do dowolnej przychodni mającej kontrakt z NFZ, gdzie ma prawo skorzystać z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Po godzinach pracy przychodni, w sytuacjach nagłej choroby można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czytaj dalej