RPD: żadne dziecko nie powinno zgubić się w systemie ochrony zdrowia.

Potrzebujemy uporządkowanego przepływu informacji o dziecku pomiędzy placówkami ochrony zdrowia; żadne dziecko nie powinno zgubić się w tym systemie – uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który wystosował w tej sprawie pisma do resortu zdrowia oraz MPiPS. Zdaniem RPD szpital, w którym urodziło się dziecko, powinien przekazywać informację o tym fakcie do placówki sprawującej podstawową opieką zdrowotną nad jego matką; dzięki temu lekarz POZ miałby możliwość sprawdzenia, czy nowo narodzone dziecko zostało objęte opieką zdrowotną. Czytaj dalej

RPD chce dalszych zmian w procedurach przyjmowania wezwań przez pogotowie.

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak chce, żeby każde wezwanie pogotowia do dziecka było traktowane jako stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i skutkowało wysłaniem karetki, a przynajmniej by było to obowiązkowe w przypadku dzieci do lat trzech. RPD zwrócił się w tej sprawie do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Czytaj dalej

Dlaczego rodzice biją dzieci?

Rodzice biją dzieci nie dlatego, że lubią, ale dlatego, że często nie wiedzą, co w zamian; pokażemy im, że można inaczej – przekonuje rzecznik praw dziecka Marek Michalak. W lipcu mija rok, od kiedy Michalak został wybrany na stanowisko rzecznika praw dziecka. Od początku sprawowania urzędu stanowczo opowiada się przeciwko stosowaniu przemocy wobec dzieci. RPD jest za jak najszybszym uchwaleniem nowelizacji ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie, która wprowadzić ma do polskiego prawa jednoznaczny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Czytaj dalej