Rozłąka niemowlęcia z mamą szybko prowadzi do zaburzeń rozwoju.

Każdy miesiąc rozłąki niemowlęcia z mamą ma katastrofalne skutki z zaburzeniami w rozwoju ruchowym i emocjonalnym włącznie – wynika z raportu Fundacji Rodzin Adopcyjnych, która prowadzi Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku. Raport, oparty na obserwacji 219 wychowanków otwockiego ośrodka w latach 2010-21012, zaprezentowano w czwartek podczas konferencji prasowej w Warszawie.
Wynika z niego, że u niemowlęcia już w trzecim miesiącu pobytu w placówce opiekuńczej, bez stałej opieki jednej kochającej je osoby, obserwuje się nieharmonijny rozwój. Pod koniec czwartego miesiąca widoczne są już zaburzenia rozwoju ruchowego, a po pięciu miesiącach diagnozuje się opóźnienie w rozwoju psychoruchowym i zaburzenia emocji. Czytaj dalej

Szybszy rozwój dzięki pływaniu!

Dzieci, które w niemowlęctwie uczęszczają na basen, mają lepszą równowagę i lepiej się rozwijają ruchowo. Różnica na korzyść pływaków utrzymuje się nawet w wieku 5 lat. Profesorzy Hermundur Sigmundsson z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii i Brian Hopkins z Lancaster University porównali w ramach studium 19 pływających dzieci z równoliczną grupą kontrolną, która nie brała udziału w zajęciach na basenie. Dla obu grup wyrównano wszystkie czynniki poza nauką pływania: wykształcenie rodziców, status ekonomiczny i warunki mieszkaniowe. Czytaj dalej