Lecznicze produkty ziołowe czeka ponowna rejestracja?

Zgodnie z unijną dyrektywą, która wejdzie w życie 30 kwietnia 2011 roku, tradycyjnym roślinnym produktem leczniczym jest m.in. lek, który nie zawiera syntetycznych dodatków. Problem w tym, że ok. 500 leków ziołowych polskich producentów, zawierających choćby śladowe ilości „syntetyków”, nie mieści się kategorii „produktów roślinnych” i musiałoby przejść ponowną tzw. rerejestrację. Czytaj dalej