Pomoc charytatywna jest świadectwem wiary ? rozmowa z ks. Marianem Suboczem.

Bilans pomocy udzielonej przez Caritas w 2008 r., skala działań obecnych i plany na najbliższe lata ? to tematy rozmowy z dyrektorem Caritas Polska.
- Księże Dyrektorze, przed nami najnowszy raport podsumowujący działalność Caritas w Polsce w roku 2008. Co z niego wynika? Czytaj dalej