Watykan na forum ONZ: rodzina była pierwsza, społeczeństwo bez rodziny wyniszcza się od środka.

Rodzina jest uprzednia względem wszystkich instytucji społecznych, które to od niej powinny się uczyć i na niej wzorować – przypomniał na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny. W związku z przypadającym dziś oenzetowskim Dniem Rodziny abp Vincenzo Paglia wziął udział w spotkaniu przygotowanym przez watykańskie przedstawicielstwo przy ONZ. Odniósł się on do tematu tegorocznego Dnia, a mianowicie solidarności międzypokoleniowej. Czytaj dalej

Sąd uznał, że rodzina zmarłego pacjenta nie zwróci szpitalowi pieniędzy.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił we wtorek pozew szpitala, który domagał się od rodziny zmarłego pacjenta zwrotu pieniędzy zajętych na poczet odszkodowania za błąd w sztuce medycznej. Wyrok nie jest prawomocny. Wcześniej komornik dokonał egzekucji 250 tys. zł.
Do komorniczej egzekucji doszło na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, w którym potwierdzono, że rodzina może domagać się 250 tys. zł zadośćuczynienia i że doszło do niewłaściwej opieki medycznej. Czytaj dalej

Synod 2014 „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji” – rozmowa z ks. Andrzejem Koprowskim SJ, dyrektorem programowym Radia Watykańskiego.

Dlaczego w obecnym czasie Kościół tak wielką uwagę zwraca na rodzinę? Czy jest aktualnie potrzeba pogłębienia doktrynalnego tego zagadnienia ze strony Kościoła?

Rodzina jest tematem zawsze aktualnym, choć przedstawianym często w krzywym zwierciadle… Nie tylko w mediach, ale przede wszystkim „w życiu”. W Niemczech mówi się sporo o tendencjach jednej z komisji duszpasterskich archidiecezji Fryburga odnośnie osób rozwiedzionych i żyjących w „kolejnych związkach” i ich przystępowania do Eucharystii. Kierujący watykańską Kongregacją Nauki Wiary abp Gerhard Müller w swoich wypowiedziach podkreśla rolę sakramentu i jego konsekwencje, co warunkuje też dostęp do Komunii św. Papież Franciszek na październik 2014 r. zwołał Synod Biskupów i określił jego temat: „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. Lobbingi medialne (i stojące za nimi siły ekonomiczne) zdają się promować „społeczeństwo bez rodziny”, ale i bez przyszłości, tak demograficznej, jak i kulturowej, opartej o głęboko ludzkie więzi. Są one konieczne dla rozwoju społeczeństwa, które zwykło się określać jako „obywatelskie”, jeśli nie ma ono stracić charakteru „życzliwego ludziom”. W końcu października w Rzymie „u grobu Apostoła Piotra” spotykały się z Papieżem rodziny przybyłe z całego świata. W szczytowym momencie było niemal 200 tys. osób – znak żywej potrzeby zaczerpnięcia „świeżego powietrza”. Myślę, że trzeba wszechstronnej refleksji duszpasterskiej na ten temat, i to w skali całego Kościoła. Czytaj dalej

Apodyktyczne matki szkodzą swoim córkom.

Kobiety wychowywane przez despotyczne matki posiadają niewielkie umiejętności społeczne i zniekształcony stosunek do kwestii żywieniowych – informuje czasopismo „Communication Monographs”. Naukowcy z University of Georgia (USA) twierdzą, że matki, które są zbyt krytyczne i skłonne do sprawowania nadmiernej kontroli nad swoimi dziećmi, przyczyniają się do osłabienia rozwoju umiejętności interpersonalnych, pogorszenia kondycji psychicznej (obniżenia samooceny, podwyższenia wskaźników depresji i osamotnienia) i powstawania nieprawidłowych wzorców żywieniowych u swoich córek. Czytaj dalej

Badanie SGH: zmiany postaw związanych z rodziną mogą pozytywnie wpływać na dzietność.

Zmiany zachowań związanych z rodziną, takie jak mniejsza skłonność do zawierania małżeństw, większa liczba rozwodów, późniejszy wiek urodzenia pierwszego dziecka, mogą pozytywnie wpływać na współczynnik dzietności – przekonują demografowie z SGH. Zespół pod kierownictwem prof. Ireny Kotowskiej z Zakładu Demografii Szkoły Głównej Handlowej przeprowadził badania w ramach międzynarodowego projektu badawczego GGS-PL (Generacje, rodziny i płeć kulturowa). Jest on realizowany przez Instytut Statystyki i Demografii SGH jako część międzynarodowego programu badań GGP (Generations and Gender Programme). Czytaj dalej

Stres często związany z dolegliwościami fizycznymi u kobiet.

Długotrwały stres znacznie zwiększa ryzyko występowania dolegliwości zdrowotnych u pań w średnim wieku, które go doświadczają – wykazały szwedzkie badania. Artykuł na ten temat zamieszcza pismo „International Journal of General Medicine”. Naukowcy z Akademii Sahlgrenska w Goeteborgu doszli do takich wniosków na podstawie obserwacji prowadzonych w grupie ok. 1500 kobiet. Były to uczestniczki populacyjnego badania, które rozpoczęło się pod koniec lat 60. XX wieku. Na początku, gdy panie miały od 38 do 60 lat, przeszły testy medyczne i udzielały informacji na temat swojego zdrowia oraz przeżywanych stresów psychicznych (w związku z pracą, zdrowiem, rodziną, konfliktem z drugą osobą lub z innych przyczyn). Ich stan zdrowia śledzono regularnie w okresie 37 lat. Czytaj dalej

Kto faworyzuje jedno z dzieci, szkodzi całej rodzinie.

Faworyzowanie jednego z dzieci szkodzi całej rodzinie, a nie tylko wyróżnianemu pupilowi – przekonują specjaliści na łamach „Child Development”. Twierdzą, że relacje w rodzinie są tym gorsze, im owo faworyzowanie jest silniejsze. Główna autorka badań, prof. Jenny Jenkins, psycholog z University of Toronto (Kanada) przyznaje, że jest zaskoczona. Nie spodziewała się bowiem, że faworyzowanie dzieci tak źle może odczuwać cała rodzina. „Sądziliśmy, że jego skutki ograniczają się jedynie do relacji między rodzicami i wyróżnianym dzieckiem” – mówi specjalistka. Kanadyjska uczona przez 4 lata badała 400 dzieci na podstawie zarówno wywiadów z członkami rodzin, jak i bezpośrednich obserwacji ich zachowań w domu. Czytaj dalej

Benedykt XVI: inwestycja w życie i rodzinę skuteczną odpowiedzią na kryzys.

Benedykt XVI poparł europejską inicjatywę zatytułowaną „Jeden z nas”. Wyraził nadzieję, że zakończy się ona sukcesem, czyli taką Europą, która zawsze będzie miejscem obrony każdego ludzkiego życia i jego godności. Z okazji przypadającego we Włoszech 35. Dnia Życia Papież przypomniał, że inwestycja w życie i rodzinę stanowi skuteczną odpowiedź także na aktualny kryzys.
Na Plac św. Piotra przybyli przedstawiciele wielu organizacji broniących życia, a także wykładowcy i studenci rzymskich uczelni medycznych. Tych, którzy przygotowują przyszłych położnych i ginekologów, Papież zachęcił, by formowali pracowników służby zdrowia w kulturze życia. Czytaj dalej

Stosunek do zwierząt wskaźnikiem uprzedzeń wobec ludzi.

Istnieje zależność pomiędzy tym, jaką wartość przypisujemy zwierzętom, a naszym stosunkiem do innych ludzi, szczególnie tych, którzy pod jakimiś względami różnią się od nas – twierdzą kanadyjscy naukowcy.
W artykule opublikowanym na łamach New Scientist Gordon Hodson i Kimberly Costello z Brock University przekonują, że nasza ocena różnicy pomiędzy ludźmi a zwierzętami ma bezpośrednie przełożenie na to, czy żywimy uprzedzenia wobec mniejszości rasowych bądź etnicznych.
Skłonność do odmawiania „obcym” ludzkich cech jest w dużej mierze napędzana naszym poczuciem wyższości wobec innych gatunków. Gdybyśmy postrzegali zwierzęta jako równie wartościowe co ludzie, wówczas porównanie innego człowieka do zwierzęcia nie miałoby tak negatywnych konotacji – zauważa Hodson.
Psycholog wraz ze współpracownikami prowadził badania z udziałem dzieci rasy kaukaskiej, w wieku od 6 do 10 lat. Dzieci oglądały zdjęcia różnych zwierząt, a także fotografie chłopców i dziewczynek o białym lub czarnym kolorze skóry. Zadanie polegało na przypisaniu osobom na zdjęciach emocji oraz cech osobowości uważanych za specyficznie ludzkie (poczucie winy, niedbałość) bądź uniwersalne (strach, nerwowość). Dzieci musiały również umieścić fotografie ludzi i zwierząt na planszy, w dowolnej odległości od siebie. Czytaj dalej

Niemcy: przewodniczący episkopatu o problemach Europy.

Abp Robert Zollitsch zaapelował, by Europa stała się kontynentem nadziei. – Jak zapewnia przewodniczący niemieckiego episkopatu, „do tego potrzeba odważnych i odpowiedzialnych chrześcijan, którzy z aktualnymi problemami zmierzą się w świetle Ewangelii”. Niemiecki biskup w wygłoszonym w Düsseldorfie referacie, skrytykował również polityków, którzy kryzys Europy redukują do kwestii finansowych. Wykład abp. Zollitscha jest czymś w rodzaju chrześcijańskiego programu dla Europy. Aż trzy razy przewodniczący niemieckiego episkopatu zacytował bł. Jana Pawła II i jego europejską wizję. Przypomniał jego żądanie, by Europa oddychała dwoma płucami, zachodnim i wschodnim, powołał się na ustanowionych przez Papieża Polaka patronów Europy: Cyryla i Metodego, Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką i Edytę Stein oraz przypomniał o nawoływaniach Jana Pawła II do przejęcia odpowiedzialności przez chrześcijan za losy kontynentu. Czytaj dalej

Benedykt XVI w Mediolanie: homilia do rodzin z całego świata.

Podobnie jak Kościół, również rodzina powołana jest, by być obrazem Boga Jedynego w trzech osobach. Zwrócił na to uwagę Papież, nawiązując do dzisiejszej uroczystości Najświętszej Trójcy podczas Mszy w parku Bresso na peryferiach Mediolanu. Uroczysta liturgia z udziałem niemal miliona osób zakończyła VII Światowe Spotkanie Rodzin. Benedykt XVI wskazał, że to miłość czyni osobę ludzką autentycznym obrazem Boga. Małżonkowie nie obdarowują się w małżeństwie jakąś rzeczą czy działaniem, ale całym życiem. Ich miłość owocna jest przede wszystkim dla nich samych, a dalej w wielkodusznym i odpowiedzialnym przekazywaniu życia dzieciom, w trosce o nie i w wychowaniu. Jest też owocna dla społeczeństwa, bo rodzina to pierwsza, niezastąpiona szkoła takich cnót społecznych, jak szacunek dla osób, bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność, solidarność, współpraca. Ojciec Święty zachęcił małżonków, by w świecie zdominowanym przez technikę przekazywali dzieciom motywację życia. Czytaj dalej

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

W Kościele w Polsce rozpoczął się 45. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego hasłem są słowa „Rodzina szkołą trzeźwości”. „Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych” – powiedział o. Oskar Puszkiewicz OFM z Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Wspomniany Zespół w materiałach na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu zwraca uwagę, że to właśnie rodzina jest wyjątkowo wrażliwa na skutki nadużywania alkoholu, dlatego należy ją otoczyć dojrzałą i kompleksową opieką, zwłaszcza duszpasterską. Czytaj dalej

Francja: rodzinne ultimatum dla polityków.

?Rodzina i społeczeństwo, którędy w przyszłość?? ? to temat kongresu zorganizowanego dziś w Paryżu przez francuski episkopat. Jest on najważniejszym wydarzeniem roku rodziny, przeżywanego przez tamtejszy Kościół. Celem kongresu jest wypracowanie nowego kształtu polityki prorodzinnej. Organizatorzy spotkania chcą wymóc na politykach konkretne rozwiązania. Sprzyjają temu nastroje we francuskim społeczeństwie. Jak pokazały ostatnie badania, zdecydowana większość Francuzów pragnie stabilnej rodziny. Czytaj dalej

Rodzinne posiłki pomogą uchronić dziecko przed otyłością.

Dzieci, które jedzą posiłki przy stole wspólnie z rodziną są mniej narażone na otyłość i odżywiają się zdrowiej – twierdzą amerykańscy naukowcy. Ich badania zostały opublikowane w piśmie „Pediatrics”. W pierwszym raporcie obejmującym 17 dotychczasowych badań na ten temat zespół psychologów z Uniwersytetu Illinios potwierdził, że istnieje wyraźny związek pomiędzy rodzinnym spożywaniem posiłków a wskaźnikiem masy ciała (BMI) dzieci. Raport oparty jest o badania, w których udział wzięło łącznie 183 tys. dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 17 lat. W rodzinach, które przywiązują wagę do wspólnego zasiadania przy stole przynajmniej trzy razy w tygodniu, dzieci są o 12 proc. mniej narażone na otyłość, o 20 proc. rzadziej konsumują tzw. śmieciowe jedzenie, a o 24 proc. częściej jedzą warzywa. Czytaj dalej

Szczęście matki ważniejsze niż szczęście ojca.

W Wielkiej Brytanii podsumowano wyniki wieloletnich badań, podczas których ludzie w wieku 10-15 lat, pochodzący z 40 000 gospodarstw domowych odpowiadali na pytania dotyczące poczucia szczęścia. Badania wykazały, że na dziecko bardziej wpływa to, czy matka jest szczęśliwa w związku, niż czy jest szczęśliwy ojciec.
Dzieci z 60% badanych rodzin stwierdziły, że są ?całkowicie zadowolone” ze swojej sytuacji rodzinnej. Jednak w przypadku tych rodzin, gdzie matka była niezadowolona ze związku tylko 55% dzieci było ?całkowicie zadowolonych”. Tymczasem tam, gdzie, gdzie matka odpowiadała, że jest ?całkowicie zadowolona” ze związku ze swoim partnerem aż 73% dzieci informowało, że są ?całkowicie zadowolone”. Czytaj dalej

Konsekracja Sagrada Familia: papieski apel o poparcie dla życia i rodziny.

W homilii podczas Mszy konsekracyjnej kościoła Sagrada Familia Papież przypomniał, że twórcą tej świątyni był Antonio Gaudí, genialny architekt i konsekwentny chrześcijanin. Dokonał czegoś, co jest dzisiaj jednym z największych zadań: przezwyciężać rozdźwięk między sumieniem ludzkim i chrześcijańskim, między egzystencją w świecie doczesnym a otwarciem na życie wieczne, między pięknymi rzeczami a Bogiem jako Pięknem. Swym dziełem wskazuje on nam, że Bóg jest prawdziwą miarą człowieka. Inicjatorzy budowy tego kościoła chcieli pokazać światu miłość, pracę i służbę przeżywane przed Bogiem tak, jak Święta Rodzina z Nazaretu. Czytaj dalej

Rodzina i przyjaciele najlepiej wykrywają demencję.

Członkowie rodziny i bliscy znajomi wykrywają pierwsze oznaki demencji sprawniej niż tradycyjne testy – przekonują naukowcy na łamach pisma „Brain”. Lekarze często badają pacjentów pod kątem demencji, zlecając im wykonanie szeregu zadań pamięciowych, takich jak przypominanie sobie listy słów lub porównywanie kształtów przedmiotów. Naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis przyjęli inną metodę. Aby sprawdzić, czy u danej osoby wystąpiły zmiany kognitywne powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności, stworzyli oni kwestionariusz o nazwie Ascertain Dementia 8 (AD8), opierający się na informacjach dostarczanych przez członka rodziny lub przyjaciela. Kwestionariusz został przetestowany na grupie 251 osób. Czytaj dalej

Łódź: terapia dla chorych na raka i ich rodzin.

Projekt „Kiedy życie boli”, wspierający osoby cierpiące na choroby nowotworowe oraz ich rodziny, realizuje w Łodzi Stowarzyszenie „Edukacja i Wychowanie”. Bezpłatne zajęcia w grupie terapeutycznej mają wspomagać leczenie i uczyć m.in. radzenia sobie z bólem i stresem. ? Chcemy również pomóc ich bliskim, bo nagle, gdy np. współmałżonek dowiaduje się, że mąż lub żona jest osobą śmiertelnie chorą, to jest to olbrzymia tragedia dla bliskich. Oni też uczą się, jak radzić sobie z emocjami, z negatywnymi uczuciami i to jest podstawa tej grupy ? mówił dziennikarzom prezes Stowarzyszenia ?Edukacja i Wychowanie” Sławomir Grzegorek. Czytaj dalej