Specjaliści o problemach polskiej reumatologii.

Problem z dostępem do skutecznej diagnostyki, zbyt rzadkie korzystanie z nowoczesnych leków, a także niestosowanie się pacjentów do wytycznych lekarza – o tych m.in. problemach polskiej reumatologii rozmawiano 3 września na spotkaniu prasowym w Warszawie. Według prof. Witolda Tłustochowicza, prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, skuteczne leczenie schorzeń reumatycznych to takie, które prowadzi do ustąpienia objawów oraz umożliwia pacjentowi powrót do normalnego życia i pracy. Czytaj dalej

Eksperci o wyzwaniach współczesnej reumatologii.

Prezentacja wyników badania ewidencyjnego pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) to element spotkania eksperckiego pt. „Wyzwania współczesnej reumatologii – zdrowotne i społeczne aspekty leczenia chorób reumatycznych w Polce”. Odbędzie się ono 3 września w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Badanie przeprowadzono w maju i czerwcu tego roku, wśród losowo wybranych, dorosłych Polaków cierpiących na RZS. Miało ono określić cechy demograficzno-kliniczne chorych z RZS, którzy pozostają pod opieką ośrodków reumatologicznych uczestniczących w „Ewidencji Pacjentów w Terapii Biologicznej RZS” i realizujących program terapeutyczny Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskane wyniki przeprowadzonego badania pozwolą na określenie kierunków zmian w programie terapeutycznym w zakresie ekonomiki leczenia pacjentów lekami biologicznymi. Czytaj dalej