Skuteczniejsze przeszczepy dzięki? Bogu.

Wiele naukowych studiów wskazywało na korzyści zdrowotne wynikające z wiary. Włoscy naukowcy zbadali wpływ religijności na osoby po przeszczepie wątroby, przy okazji rzucając nieco światła na mechanizm zjawiska. Współczesna medycyna skupia się bardziej na konkretnych usługach medycznych niż na traktowaniu pacjenta całościowo, zapominając, że jest on nie tylko bytem fizycznym, ale także psychicznym, socjologicznym oraz duchowym. Zwłaszcza ta ostatnia dziedzina, jako z trudem poddająca się jakimkolwiek badaniom i klasyfikacji, traktowana jest po macoszemu, czemu nawet nikt się nie dziwi. Czytaj dalej

Religijność w okresie dojrzewania chroni przed alkoholizmem.

Wiara może ochronić przed wpadnięciem w nałóg alkoholowy w okresie dojrzewania – wynika z badań, nad wpływem religijności na genetyczne dziedzictwo problemu alkoholowego, przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Kolorado w Boulder. „Poziom fenotypu odpowiedzialnego za problem alkoholowy może zależeć od społecznego otoczenia” – powiedziała Tanya M.M. Button z Uniwersytetu Kolorado w Boulder, członek grupy badawczej. Fenotypy są dostrzegalnym i wymiernym zespołem cech organizmu. Fenotyp jest ściśle związany z genotypem. To właśnie oddziaływanie między genotypem a środowiskiem daje fenotyp. Czytaj dalej