Parlament Europejski chce łatwiejszego dostępu do tanich leków.

Pacjenci powinni mieć łatwiejszy dostęp do tanich leków generycznych, stwierdzili posłowie Parlamentu Europejskiego, głosując nad projektem nowych przepisów. Znowelizowana dyrektywa wprowadzi zapisy, które zobowiążą organy krajowe do przestrzegania nowych, często krótszych terminów rejestracji leków oraz wprowadzenia przejrzystych procedur dotyczących ich wyceny i refundacji.
„To niedopuszczalne, żeby opóźnienia wyceny i refundacji lekarstw przekraczały czasem 700 dni. Jestem przekonana, że uczciwe praktyki na rynku farmaceutycznym poprawiłyby sytuację pacjentów i stan krajowych systemów opieki zdrowotnej”, powiedziała Antonia Parwanowa (ALDE, Bułgaria), która kierowała pracami nad tą propozycją legislacyjną. Będzie ona teraz negocjować wspólne stanowisko w sprawie projektu z ministrami UE. Posłowie proponują 60 dni na ostateczne określenie cen i refundacji leków generycznych, co ma poprawić ich dostępność i zaoszczędzić pieniądze pacjentów oraz fundusze systemów zabezpieczania społecznego. Decyzje w sprawie nowych leków będą musiały zapadać w terminie nie dłuższym niż 180 dni. Czytaj dalej