Koniec kwaśnych deszczy?

Zsyntetyzowano materiał, który reagując z dwutlenkiem siarki (SO2) czasowo wiąże SO2 w strukturze swoich cząsteczek, umożliwiając wykorzystane tego niebezpiecznego dla środowiska naturalnego gazu w przemianach chemicznych, gdzie substancja ta jest jednym z substratów – informuje „Energy & Environmental Science”. Kurczące się zasoby paliw kopalnych stanowią od lat inspirację dla naukowców poszukujących nowych metod umożliwiających zaoszczędzenie cennego paliwa. Problem coraz bardziej pustych złóż dotyczy w takim samym stopniu miliardów użytkowników pojazdów mechanicznych, co wielkich korporacji przemysłowych, w tym również przemysłu chemicznego. Czytaj dalej