Polskie krwiodawstwo idzie jak burza!

W ciągu ostatnich czterech lat ogólna liczba dawców krwi w Polsce zwiększyła się o ponad 150 tys. i w 2009 roku wynosiła 688 060. Około 10-procentowy wzrost z 2009 r. utrzymał się również w pierwszych czterech miesiącach 2010 r. Trafione pomysły promujące oddawanie krwi dają rezultaty. Można powiedzieć, że wbrew różnym przeszkodom ? np. zmianom finansowania, które pozbawiły regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKiK) sporej części pieniędzy ? polskie krwiodawstwo idzie jak burza. W 2006 r. liczba donacji na tysiąc mieszkańców wynosiła 25,32, w 2009 r. już 31,38, a ogólna liczba donacji w Polsce z ponad 962 tys. w 2006 r. wzrosła do 1 157 415 w 2009 r. Czytaj dalej

Odczynniki do rozróżniania grup krwi będą produkowane w Polsce.

Uniwersytet Jagielloński (UJ) i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (RCKiK) zawiązały konsorcjum, którego celem jest opracowanie pierwszych w Polsce nowoczesnych odczynników do diagnostyki serologicznej. Każdego roku dwa miliony Polaków leczonych jest krwią i preparatami krwiopochodnymi. Bezpieczeństwo pacjentów wymaga, by podawać im wyłącznie krew zgodną z ich grupą. Czytaj dalej