Raport ONZ: Do ponad 1 mld zwiększy się liczba osób powyżej 60 roku życia.

Za 10 lat do ponad 1 mld zwiększy się liczba osób powyżej 60 roku życia. Świat musi się do tego odpowiednio przygotować – ostrzega raport ONZ.
Liczba osób starszych zwiększa się szybciej niż jakiejkolwiek inne populacji – stwierdzają autorzy opracowania „Ageing in the 21st Century: A Celebration and a Challenge” (Starzenie się w XXI w.: Sukcesy i wyzwania). Już teraz co dziewiąta osoba na świecie skończyła 60 lat.
W ciągu 10 lat populacja ta powiększy się o 200 mln i przekroczy 1 mld ludzi. W 2050 r. zwiększy aż dwukrotnie – do 2 bln osób. To ogromne osiągnięcie, będące zasługą poprawy wyżywienia, higieny, opieki medycznej oraz dobrobytu – podkreśla się w raporcie.
Nie wszędzie jednak starszym osobom poświęca się dostatecznie dużo uwagi. Tak jest przede wszystkim w krajach rozwijających się, gdzie rządy nie wspierają ludzi starszych odpowiednią polityką. Nie wykorzystuje się również dostatecznie ich potencjału, na dodatek są oni często dyskryminowani. Czytaj dalej

Raport ONZ: Katastrofy żywiołowe mogą dotknąć 1,5 mld ludzi.

Ziemia staje się coraz bardziej niespokojna. Według opublikowanego 11 listopada raportu ONZ i Banku Światowego, katastrofy i klęski żywiołowe w rodzaju huraganów, trzęsień ziemi i powodzi będą coraz częstsze i do roku 2050 mogą dotknąć 1,5 mld ludzi, zwłaszcza w wielkich miastach. Straty spowodowane przez te zjawiska sięgną – według oceny autorów raportu – 185 mld dolarów rocznie do końca bieżącego stulecia. Jako przyczynę wymienia się globalne zmiany klimatu, ale nie jest to jedyne źródło zagrożenia. W bieżącym roku nastąpiło zauważalne nasilenie tych zjawisk, które spustoszyły wiele krajów od Haiti po Pakistan. Czytaj dalej

Raport ONZ: Więcej ludzi umiera z powodu brudnej wody niż wojen.

Każdego roku więcej ludzi umiera z powodu zanieczyszczonej wody niż w wyniku różnego rodzaju przemocy, w tym wojen – głosi opublikowany w poniedziałek, w Światowym Dniu Wody, raport ONZ o wodzie pitnej. Według przygotowanego przez oenzetowski Program Środowiskowy (UNPE) raportu „Chora woda” 3,7 proc. wszystkich zgonów na świecie związanych jest z chorobami powiązanymi z jakością wody, co przekłada się na miliony ofiar. Ponad połowę łóżek szpitalnych na świecie zajmują chorzy cierpiący na takie choroby. „Jeśli nie będziemy potrafili poradzić sobie z naszymi odpadami będzie to oznaczało, że na choroby związane z jakością wody umrze coraz więcej ludzi” – uważa dyrektor UNPE Achim Steiner. Czytaj dalej