Przyspieszyło tempo wzrostu przeciętnej długości życia Polaków.

Znowu wzrosło tempo wydłużania się przeciętnej długości życia Polaków. W 2011 r. przeciętny mężczyzna żył w naszym kraju 72,4 lata, a kobieta – 80,9 lat – wykazał przedstawiony we wtorek w Warszawie raport o stanie zdrowia Polaków.  Przeciętna długość życia Polaków wzrastała najbardziej po 1991 r., gdy co roku wydłużała się o 0,39 roku życia. W latach 2002-2008 tempo tych zmian spowolniło się prawie trzykrotnie (do 0,14 roku życia). W ostatnim trzech latach znowu się zwiększyło, do tego samego poziomu, jaki był w latach 90. XX w.  „Nadal jedynie utrzymuje się duża różnica w przeciętnej długości życia pomiędzy kobietami i mężczyznami, sięga ona aż 8,5 roku” – podkreślił na spotkaniu z dziennikarzami prof. Bogdan Wojtyniak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH. Czytaj dalej