Nanobiotechnologia w leczeniu oparzeń.

Wielu pacjentów z poważnymi ranami oparzeniowymi umiera z powodu zakażeń tych ran. Powstanie efektywnych, szybko działających i tanich opcji terapeutycznych przyniosłoby ogromne korzyści zarówno w poprawie jakości życia pacjentów jak i ekonomiczne.
Terapię fotodynamiczną oraz terapię opartą na wykorzystaniu ekstraktów roślinnych analizuje zespół kierowany przez dra Mariusza Grinholca na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
„Oparzenia i rany chroniczne są ciężkimi urazami, które mogą prowadzić do częściowej utraty tkanki i płynów tkankowych. Często są one miejscem zakażenia i przyczyną bólu, mogą prowadzić do śmierci pacjentów. Gojenie się ran jest złożonym procesem występujących po sobie różnych etapów takich jak: krzepnięcie, reakcja zapalna, ziarninowanie, pokrycie nabłonkiem, synteza kolagenu i przebudowa tkanki. Proces ten jest wciąż tematem licznych prac naukowych” – powiedział PAP dr Grinholc. Czytaj dalej

Światło pomoże w leczeniu ran oparzeniowych.

Czy rany oparzeniowe trzeciego stopnia można wyleczyć za pomocą światła, tlenu i naturalnego związku chemicznego, tzw. fotouczulacza? Nad taką metodą pracuje dr Mariusz Stanisław Grinholc z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Na przygotowanie metody uczony otrzymał 950 tys. złotych ze środków programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do leczenia ran oparzeniowych nawet trzeciego stopnia uczeni z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed chcą wykorzystać tzw. terapię fotodynamiczną. „Do tej pory jest ona wykorzystywana głównie do leczenia zmian nowotworowych. Okazało się, że może być też skuteczna w przypadku zakażeń bakteryjnych” – powiedział PAP Mariusz Stanisław Grinholc. Czytaj dalej