Badania młodej uczonej nadzieją dla kobiet z rakiem piersi.

Młoda polska uczona bada nowotwór sutka u suk, by w przyszłości wyniki badań wykorzystać do skuteczniejszego diagnozowania i leczenia nowotworu piersi u kobiet. Kluczem do zrozumienia rozwoju guza jest poznanie roli makrofagów – komórek układu odpornościowego. Badania nad rakiem sutka u suk prowadzi dr Magdalena Król z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „To jest dobry model badawczy, bo wykazuje szereg podobieństw do raka piersi u kobiet. Dlatego wyniki moich badań teoretycznie mogą znaleźć też przełożenie na medycynę ludzką” – powiedziała PAP autorka badań. Czytaj dalej

Leczenie przez brodawkę sutkową.

Naukowcy opracowali nową metodę leczenia i zapobiegania rakowi piersi, w ramach której leki są podawane jako zastrzyk przez brodawkę sutkową.
Procedura zademonstrowana na myszach daje bezpośredni dostęp do miejsca, gdzie często rozwijają się zmiany nowotworowe – przewodów mlekowych. Można ją wykorzystać w terapii oszczędzającej zdrowe tkanki organizmu. Miejscowe dostarczanie czynników terapeutycznych za pośrednictwem iniekcji przezbrodawkowej może zmniejszyć skutki uboczne obserwowane [...] w przypadku chemioterapii ogólnoustrojowej – gdzie toksyczne leki przechodzą przez wszystkie tkanki organizmu. Metoda nie dopuszcza także do rozłożenia terapeutyku przez wątrobę, co może szybko zmniejszyć skuteczny poziom leków – wyjaśnia dr Silva Krause. Czytaj dalej

Pacjentki jedzące więcej tłustego nabiału częściej umierają na raka piersi.

Duże ilości wysokotłuszczowego nabiału zwiększają ryzyko zgonu u pacjentek z rakiem sutka. Podczas 12-letniego studium naukowcy zauważyli, że w grupie kobiet jedzących więcej niż jedną porcję wysokotłuszczowego nabiału dziennie zmarło więcej badanych niż w grupie, która przyznawała się do mniej niż jednej porcji tłustych serów czy mleka na dobę. Czytaj dalej

Picie alkoholu trzecią przyczyną uszczerbku na zdrowiu i życiu ludzi.

Nadmierne spożycie alkoholu jest trzecią przyczyną uszczerbku na zdrowiu i życiu ludzi, mimo że blisko połowę światowej populacji dorosłych stanowią osoby, które nigdy go nie piły – informuje międzynarodowy zespół naukowców na łamach pisma „Addcition”. Jak podkreśla główny autor pracy dr Kevin Shield z Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) w Toronto, nadużywanie alkoholu zostało powiązane dotychczas z ryzykiem ponad 200 różnych schorzeń i urazów ciała. „Zalicza się tu nie tylko tak znane konsekwencje, jak marskość wątroby czy wypadki drogowe, ale też kilka podtypów raka, w tym raka sutka” – przypomina badacz. Czytaj dalej

Wspólne korzenie raka sutka i chorób serca.

Kobiety z grupy podwyższonego ryzyka raka piersi mogą być także bardziej zagrożone chorobami serca. U większości kobiet z dziedzicznym rakiem gruczołu sutkowego i jajnika występują mutacje genów BRCA1 i BRCA2, a dr Subodh Verma, kardiolog z St. Michael’s Hospital, odkrył, że wydają się one regulować również działanie serca.
Przechodząc zawał serca, myszy ze zmutowanym BRCA1 umierały 3-5-krotnie częściej. Działo się tak głównie przez pogłębioną niewydolność serca, do której dochodziło, bo zawał u tych zwierząt był 2-krotnie silniejszy niż u gryzoni z niezmutowanym BRCA1.
Dwukrotny wzrost niewydolności serca zaobserwowano także u myszy ze zmutowanymi BRCA1 lub BRCA2, którym podawano doksorubicynę – cytostatyk stosowany w leczeniu raka sutka. Jak nadmieniają autorzy raportu opublikowanego w pismach Nature Communications i Journal of Biological Chemistry, wyniki uzyskane na myszach zweryfikowano na ludzkich tkankach.
Kanadyjczycy sądzą, że zmutowane BRCA1/2 nie dopuszczają do naprawy DNA w komórkach mięśniowych, a to niezbędne w przypadku zawału serca. Czytaj dalej

Lekarze: warto pokonać trudności i karmić piersią.

Karmienie dziecka piersią ma mnóstwo zalet. Jednak niesie ze sobą także minusy. – Ale trudności naprawdę opłaca się pokonać – twierdzi Hanna Kajdas-Duda, ordynator oddziału neonatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.
Hanna Kajdas-Duda zapewnia w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że matka, która decyduje się na karmienie piersią daje dziecku to, co najlepsze. Według Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej karmienie piersią, to jedyny sposób żywienia noworodka i niemowlęcia zapewniający mu optymalny stan zdrowia i rozwój.
Mleko matki zapewnia dziecku najlepiej przyswajalne składniki pokarmowe, witaminy. Mleko jest żywą tkanką i zawiera substancje odpornościowe. Chroni przewód pokarmowy malucha, zmniejsza ryzyko alergii, biegunek. Czytaj dalej

Przerwanie leczenia zwiększa ryzyko wznowy- kobiety z rakiem piersi.

Kobiety z rakiem sutka przerywające standardowe leczenie uzupełniające tamoksyfenem (syntetycznym lekiem o działaniu antyestrogenowym), które powinno się kontynuować 5 lat po operacji, ryzykują nawrót choroby. Brytyjski Cancer Research ujawnia, że w Wielkiej Brytanii terapię przerywa przedwcześnie nawet połowa pacjentek, a 1 na 5 regularnie zapomina o połknięciu tabletki.
Dane pokazują, że na każde 100 kobiet, które ukończyły leczenie, przypada o 6 przypadków wznowy mniej. Dr Allan Hackshaw z Cancer Research UK, będący zarazem pracownikiem Działu Badań Klinicznych na Uniwersyteckim College’u Londyńskim, przeanalizował przypadki 3,5 tys. kobiet. Okazało się, że u pań, które dotrwały do końca 5-letniego okresu, choroba nawróciła u 40%, podczas gdy wśród osób przyjmujących lek przez 2 lata zachorowało aż 46%. Czytaj dalej

Silniejsze objawy menopauzy – mniejsze ryzyko raka piersi.

W przypadku kobiet doświadczających uderzeń gorąca i innych symptomów związanych z przekwitaniem ryzyko rozwoju raka sutka jest o połowę niższe niż u kobiet, które nie mają takich objawów.
Z wynikami pierwszego studium analizującego związek między symptomami przekwitania a rakiem piersi można się zapoznać w Internecie, a potem także w lutowym wydaniu pisma Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention. Naukowcy z Centrum Badań nad Nowotworami Freda Hutchinsona zauważyli, że efekt ochronny wzrasta z liczbą i nasileniem objawów menopauzy. Ustaliliśmy, że dla kobiet, które doświadczały silniejszych uderzeń gorąca ? takich, które budziły je nocą ? ryzyko wystąpienia raka sutka było szczególnie niskie ? opowiada epidemiolog raka piersi dr Christopher I. Li. Czytaj dalej

Od syropu na kaszel do skuteczności leku na raka.

Podając pacjentkom z rakiem sutka syrop na kaszel, można pośrednio ocenić reakcję na tamoksyfen ? lek o działaniu antyestrogenowym ? i ustalić odpowiednią dawkę. Naukowcy z Centrum Medycznego Erazmusa w Rotterdamie zauważyli bowiem, że organizm odpowiada na aktywną substancję syropu (dekstrometorfan) tak samo jak na interesujący ich specyfik. Tamoksyfen wiąże się z receptorami estrogenowymi wewnątrz komórek nowotworowych. W ten sposób zostaje zahamowana produkcja czynników wzrostu; dochodzi też do pobudzenia tworzenia receptorów progesteronowych. W hormonowrażliwych guzach następuje ograniczenie podziałów komórkowych. By jednak lek mógł zadziałać, musi ulec rozłożeniu. Nie u wszystkich kobiet organizm radzi sobie z tym zadaniem równie dobrze. Niestety, z góry nie da się określić, jaką z dwóch podgrup reprezentuje dana pacjentka. Pomóc w tym może wspomniany wyżej dekstrometorfan. Jest on metabolizowany jak tamoksyfen, ale w porównaniu do niego, jest stosunkowo nieszkodliwy. Czytaj dalej

Odkryto gen odpowiedzialny za przewlekły ból.

Położony na chromosomie 15 gen o nazwie Cacgn2 jest odpowiedzialny za odczuwanie przewlekłego bólu – odkryli naukowcy z Jeruzalem. Wyniki ich badań opublikowano na łamach pisma „Genome Research”. Przewlekły ból jest poważnym problemem i wyzwaniem dla medycyny, według statystyk dotyczy około 20 proc. dorosłych ludzi. Część z nas jest bardziej podatna na chroniczne dolegliwości bólowe, od innych. Podobnie stopień i nasilenie bólu odczuwanego po urazach i operacjach chirurgicznych bardzo różni się u poszczególnych pacjentów. Naukowcy od lat poszukują przyczyn takich rozbieżności, ostatnio również w badaniach skłonności genetycznych. Czytaj dalej

Rak po sprzątaniu!

Kobiety, które używają dużo produktów czyszczących, są w większym stopniu zagrożone rakiem piersi niż panie stosujące je oszczędniej bądź w ogóle. Naukowcy z amerykańskiego Silent Spring Institute przeprowadzili wywiady telefoniczne z 787 kobietami ze zdiagnozowanym nowotworem piersi oraz z 721-osobową grupą kontrolną. U pań, które stosowały najwięcej kilku różnych produktów naraz [grupa najwyższego wykorzystania kombinowanego], ryzyko zachorowania było 2-krotnie wyższe niż w przypadku kobiet używających najmniejszych ilości chemikaliów. Do wzrostu prawdopodobieństwa zachorowania prowadziło uciekanie się do [wolno uwalniających zapach] odświeżaczy powietrza i produktów zwalczających pleśń. Zgodnie z naszym stanem wiedzy, to pierwszy opublikowany raport na temat wykorzystania środków czyszczących i raka piersi ? opowiada dr Julia Brody, dyrektor wykonawczy Instytutu. Czytaj dalej

Szansa na skuteczne leczenie raka!

Potencjalny lek przechodzący właśnie testy pod kątem leczenia raka sutka i płuc, w badaniach przedklinicznych okazał się skuteczny w hamowaniu rozwoju raka mózgu i prostaty – informują naukowcy z USA na łamach pism „Clinical Cancer Research” oraz „International Journal of Cancer”. Działanie leku o nazwie imetelstat lub GRN163L badano na razie w hodowli izolowanych komórek ludzkich oraz na gryzoniach. Jak podkreśla doktor Jerry Shay z UT Southwestern Medical Center, główny autor prac, wyniki badań są bardzo obiecujące ponieważ lek atakuje nie tylko skupiska komórek nowotworowych, ale również pojedyncze komórki macierzyste raka, które są w największym stopniu odpowiedzialne za wzrost guzów nowotworowych. Czytaj dalej

Powstanie Centrum Diagnostyki Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie!

Pierwsze w kraju Centrum Diagnostyki Leczenia Nowotworów Dziedzicznych powstanie w Szczecinie przy wsparciu z funduszy europejskich. 3 grudnia w Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie podpisano umowę na finansowanie przedsięwzięcia. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 74 mln zł; 43 mln zł pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko, osiem mln zł z budżetu państwa a pozostałe 23 mln zł to wkład własny PAM, która jest właścicielem projektu. Czytaj dalej

„Przyjaciele” w marszu przeciw rakowi piersi. To nie jest „wyrok śmierci”!

W ramach obchodów miesiąca walki z rakiem piersi, w październiku ruszyła trzecia odsłona kampanii „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi”!. W sobotę, 10 października ulicami Warszawy przeszedł Marsz Różowej Wstążki. Jego uczestniczki będą mogły wykonać bezpłatne badania piersi – mammografię i USG. Rak piersi (inaczej rak sutka, rak gruczołu sutkowego) jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet i ich głównym zabójcą. Co roku, na świecie rozpoznaje się ponad milion nowych przypadków tego raka, a około 400 tys. chorych umiera z jego powodu. W Polsce liczby te wynoszą odpowiednio 13 tys. i 5 tys. „Diagnoza o raku, którą się słyszy od lekarza jest bardzo sucha, rzeczowa. Taka przynajmniej była ta, którą ja usłyszałam” – podkreśliła w rozmowie z PAP Amazonka Ewa Grabiec-Raczak. – „Lekarz powiedział mi, że mam raka nie patrząc na mnie, siedział ze spuszczoną głową. Do mnie nie dotarło właściwie nic oprócz tego, że to wyrok śmierci”. Czytaj dalej

Czy ktokolwiek przejmuje się dramatycznymi statystykami nowotworowymi w Polsce?

W 2006 r. na nowotwory złośliwe zachorowało w Polsce ogółem 126 019 osób, w tym 64 092 mężczyzn i 61 927 kobiet. W tym samym roku z powodu nowotworów złośliwych zmarło 91 632 Polaków, w tym 51 777 mężczyzn i 39 855 kobiet – wynika z najnowszego raportu Krajowej Bazy Danych Nowotworowych opracowanego na podstawie danych Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Czytaj dalej