Ks. Giordano: mamy nadzieję, że zakaz eutanazji będzie w Europie wiążący.

Mimo złożoności problematyki eutanazji, którą odzwierciedlają też pewne niejasności w tekście rezolucji Rady Europy, sam zakaz tego procederu jest krokiem pozytywnym i korzystnym punktem odniesienia dla obrony ludzkiego życia i godności. Takiego zdania jest przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Ks. Aldo Giordano w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego odniósł się do czwartkowej (z 26 stycznia) uchwały Zgromadzenia Parlamentarnego RE. Rezolucja została przyjęta w ramach określania zasad prawnych, które powinny rządzić praktyką tzw. testamentów życia w krajach należących do Rady Europy. W tekście znalazł się zapis, że „eutanazja, rozumiana jako celowe zabijanie przez działanie lub zaniechanie pewnych działań, w celu uzyskania przez daną osobę domniemanych korzyści, musi być zawsze zakazana”.
„Uważam, że to stwierdzenie odzwierciedla pewną wiekową mądrość, zasadę naszych dziejów – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Giordano. – Teraz mamy nadzieję, że tekst ten będzie wiążący i brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, tak na szczeblu europejskim, jak i krajowym w tych tak delikatnych i złożonych kwestiach. W szczególności chodzi o to, by to stwierdzenie zakazujące eutanazji było punktem odniesienia dla sądów, także dla Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jest to głos tej Europy, która pragnie odzyskać sens tajemnicy życia i śmierci, to znaczy faktu, że nie możemy być władcami życia i śmierci, ponieważ są to sprawy przekraczające naszą wolną wolę. Nie można powoływać się na wolność, gdy zmierza się przeciwko życiu, ku jego lekceważeniu czy wręcz niszczeniu. To nie jest wolność, bo wolność ma zawsze szanować dobro”. Czytaj dalej

RE: lekarze mogą korzystać z klauzuli sumienia.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję, która potwierdza prawo lekarzy do korzystania z klauzuli sumienia.
W wyniku poprawek treść dokumentu całkowicie odbiega od pierwotnej. Ostateczny tekst głosi, że ?żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej odpowiedzialności” w wypadku, gdy odmówią przeprowadzenia aborcji czy eutanazji lub wzięcia udziału w którymś z tych zabiegów. ?Zgromadzenie Parlamentarne RE podkreśla konieczność utwierdzenia prawa do klauzuli sumienia przy zachowaniu odpowiedzialności państwa, które powinno zagwarantować każdemu pacjentowi właściwe leczenie w stosownym czasie” – dodaje rezolucja. Czytaj dalej

Młodzież a narkotyki i alkohol- badania w 7 krajach europejskich w tym w Polsce.

Większość (58 proc.) Francuzów w wieku 17-18 lat, przynajmniej raz w życiu próbowała narkotyków. To najwyższy wskaźnik wśród siedmiu przebadanych krajów – wynika z raportu organizacji Rady Europy do walki z narkotykami. Czytaj dalej