Zanieczyszczenia powietrza zabijają rocznie 3,5 mln ludzi na świecie.

Zanieczyszczenia powietrza, np. pyły i tlenki siarki, zabijają rocznie 3,5 mln ludzi na świecie, z czego ok. 430 tys. w Europie – poinformowała dr Paulina Miśkiewicz z WHO w Polsce. Gdyby powietrze było czystsze, Polacy żyliby przeciętnie o 9 miesięcy dłużej.
W czwartek w resorcie środowiska eksperci dyskutowali o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi oraz zastanawiali się nad propozycjami zmian mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Miśkiewicz podkreśliła, że zanieczyszczenie powietrza ma ogromy wpływ na zdrowie ludzi – powoduje ono choroby układu oddechowego, nerwowego, jak np. udary, choroby serca, krążenia, skóry czy nowotwory. „Stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w Polsce ma znacząco negatywny wpływ na zdrowie, łącznie ze zmniejszeniem oczekiwanej długości życia o 8-9 miesięcy” – zaznaczyła. Czytaj dalej

Około 25 proc. chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP) zapada też na raka płuca.

Ok. 25 proc. chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) zapada także na raka płuca, dlatego powinni być stale monitorowani jako grupa szczególnego ryzyka. Kluczowe dla tych chorych jest unikanie zaostrzeń choroby.
Decydują one o jej postępie i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie. Jak przypomniał w rozmowie z PAP kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu prof. Jerzy Kozielski, na POChP cierpi ponad 10 proc. dorosłej populacji.
To jedna z najczęstszych chorób układu oddechowego. Nieodwracalnie ogranicza przepływ powietrza przez drogi oddechowe na skutek przewlekłego zapalenia oskrzeli i oskrzelików oraz zniszczenia struktur sprężystych płuc i rozedmy płuc. Proces postępuje z czasem. Objawia się przede wszystkim dusznością, świszczącym oddechem, kaszlem oraz nadmiarem odkrztuszanej wydzieliny. Czytaj dalej

Zanieczyszczone powietrze szkodzi mózgom seniorów.

Życie w rejonie o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza może obniżać funkcje poznawcze u seniorów – wynika z nowych badań zaprezentowanych w San Diego podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Gerontologicznego (GSA).
Wnioski oparto o dane z amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i cyklicznego badania zdrowia Amerykanów. Analizy dokonała doktorantka Jennifer Ailshire z University of Southern California – podał serwis EurekAlert.
„Wiemy, że zanieczyszczenie powietrza szkodzi rozwijającym się mózgom dzieci – powiedziała Ailshire. – Teraz zaczynamy rozumieć, że może być niebezpieczne także dla starzejących się mózgów”.
„W związku z pogorszeniem zdrowia i funkcjonowania organizmu wraz z wiekiem, starsze osoby są szczególnie wrażliwe na niebezpieczeństwo działania szkodliwego powietrza” – wyjaśniła Ailshire. „Zanieczyszczenie powietrza łączone jest z problemami z układem krążenia i układem oddechowym, a nawet z przedwczesną śmiercią. Stąd wyłania się wniosek, że ekspozycja na skażone powietrze może mieć negatywny wpływ na zdrowie mózgu i na funkcjonowanie organizmu w ogóle” – podkreśliła. Czytaj dalej

Oczyszczanie pomaga ociepleniu.

Klimatolodzy z Harvard School of Engineering and Applied Sciences dowodzą, że pyły z zanieczyszczeń przemysłowych chroniły wschód USA przed ocieplaniem się klimatu. Wykazaliśmy, że zanieczyszczenia nad wschodnią częścią Stanów Zjednoczonych opóźniły ocieplenie wywołane emisją gazów cieplarnianych. Chcąc chronić ludzkie zdrowie i ograniczyć liczbę kwaśnych deszczów redukujemy emisję pyłów, ale w ten sposób zwiększamy oddziaływanie gazów cieplarnianych – powiedział główny autor badań, Eric Leibensperger. Uprzemysłowiony wschód USA emituje olbrzymie ilości zanieczyszczeń. Za walkę z tym probleme zabrano się na poważnie w 1970 roku wraz z uchwaleniem Clean Air Act, który dodatkowo wzmocniono w roku 1990. Wcześniej nad wschodem i środkową częścią Stanów Zjednoczonych wisiała gruba warstwa pyłów zawierających siarkę. Pochodziły one głównie z elektrowni węglowych. Pyły takie pozostają w atmosferze jedynie przez około tydzień, przez co ich dystrybucja jest nierównomierna. Powodują zatem pojawianie się, jak to nazwali uczeni, „dziur w ociepleniu“. Motorem napędowym powstawania takich dziur są aerozole, które odbijają promieniowanie słoneczne, prowadząc do ochłodzenia się powierzchni – mówią uczeni z Harvarda. Czytaj dalej

Statki emitują dwa razy mniej pyłów niż transport lądowy.

Statki są w skali globalnej dwa razy mniejszym źródłem pyłowych zanieczyszczeń atmosfery niż wszystkie samochody na Ziemi – informuje internetowe wydanie pisma Journal of Geophysical Research. Naukowcy z NOAA i Uniwersytetu Kolorado analizowali skład chemiczny spalin z ponad 200 statków różnego typu. Brali pod uwagę emisję cząstek stałych takich jak np. związki azotu, siarki i węgla. Oszacowano, że transport morski produkuje rocznie około 1á100 ton zanieczyszczeń tego typu. Czytaj dalej