Ranking chorób zawodowych w Polsce- 1 miejsce zajmują choroby narządu głosu u nauczycieli.

Najczęstszą chorobą zawodową w Polsce są choroby narządu głosu u nauczycieli. Na dalszych miejscach: pylice płuc, choroby zakaźne i odzwierzęce oraz uszkodzenia słuchu. Jakie schorzenia znajdują się na wykazie chorób zawodowych oraz jakie podmioty będą odpowiedzialne za rozpoznawania chorób zawodowych, ma jasno określić nowelizacja kodeksu pracy, która definiuje chorobę zawodową i obowiązki pracodawców związane ze zgłoszeniem przypadków chorób zawodowych – podaje Gazeta Prawna. Czytaj dalej